بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان

چرا باید کارخانجات و تولید کنندگان به فکر طراحی سایت صنعتی باشند؟ طراحی سایت صنعتی در آینده ای نه چندان دور برای تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات صنایع مختلف به یک امر ضروری تبدیل خواهد شد که بخاطر ورود بخش اعظم کسب و کارها به دنیای دیجیتال و اینترنت است که بالطبع کلیه تلاش ها نیزContinue reading “بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان”

بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان

چرا باید کارخانجات و تولید کنندگان به فکر طراحی سایت صنعتی باشند؟ طراحی سایت صنعتی در آینده ای نه چندان دور برای تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات صنایع مختلف به یک امر ضروری تبدیل خواهد شد که بخاطر ورود بخش اعظم کسب و کارها به دنیای دیجیتال و اینترنت است که بالطبع کلیه تلاش ها نیزContinue reading “بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان”

بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان

چرا باید کارخانجات و تولید کنندگان به فکر طراحی سایت صنعتی باشند؟ طراحی سایت صنعتی در آینده ای نه چندان دور برای تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات صنایع مختلف به یک امر ضروری تبدیل خواهد شد که بخاطر ورود بخش اعظم کسب و کارها به دنیای دیجیتال و اینترنت است که بالطبع کلیه تلاش ها نیزContinue reading “بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان”

بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان

چرا باید کارخانجات و تولید کنندگان به فکر طراحی سایت صنعتی باشند؟ طراحی سایت صنعتی در آینده ای نه چندان دور برای تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات صنایع مختلف به یک امر ضروری تبدیل خواهد شد که بخاطر ورود بخش اعظم کسب و کارها به دنیای دیجیتال و اینترنت است که بالطبع کلیه تلاش ها نیزContinue reading “بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان”

بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان

چرا باید کارخانجات و تولید کنندگان به فکر طراحی سایت صنعتی باشند؟ طراحی سایت صنعتی در آینده ای نه چندان دور برای تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات صنایع مختلف به یک امر ضروری تبدیل خواهد شد که بخاطر ورود بخش اعظم کسب و کارها به دنیای دیجیتال و اینترنت است که بالطبع کلیه تلاش ها نیزContinue reading “بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان”

چه اتفاقی می افتد بعد با هک گسترده SolarWinds

[ad_1] تیشرکت امنیت سایبری FireEye فاش کرده است که قربانی هک گسترده و طولانی مدت در شبکه خود شده است. با توجه به وضعیت FireEye در جامعه فناوری ، این موضوع فقط یک عنوان مهم خواهد بود ، اما این شرکت در ادامه توضیح داد که هکرها از طریق به روزرسانی های نرم افزاری خرابContinue reading “چه اتفاقی می افتد بعد با هک گسترده SolarWinds”

لیست سیاه ایالات متحده بیش از 60 شرکت چینی ، از جمله DJI

[ad_1] تیوزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرده است که در لیست Semiconductor Manufacturing International Corp. ، تولید کننده هواپیماهای بدون سرنشین SZ DJI Technology Co. گنجانده شده است. و بیش از 60 شرکت امنیت ملی چین دیگر. وزارت بازرگانی در بیانیه ای گفت: “این اقدام از آموزه ادغام نظامی و غیرنظامی چین ناشی می شودContinue reading “لیست سیاه ایالات متحده بیش از 60 شرکت چینی ، از جمله DJI”

بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان

چرا باید کارخانجات و تولید کنندگان به فکر طراحی سایت صنعتی باشند؟ طراحی سایت صنعتی در آینده ای نه چندان دور برای تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات صنایع مختلف به یک امر ضروری تبدیل خواهد شد که بخاطر ورود بخش اعظم کسب و کارها به دنیای دیجیتال و اینترنت است که بالطبع کلیه تلاش ها نیزContinue reading “بایدها و نبایدهای طراحی سایت صنعتی برای کارخانه ها و تولیدکنندگان”

بازاریابی وابسته چیست؟ چگونه انجام میشود؟

بازاریابی وابسته چیست؟ این یکی از رایج ترین سوالاتی است که دریافت می کنیم و در واقع کاملاً ساده است: بازاریابی وابسته روشی است برای شما (شرکت وابسته) برای بدست آوردن کمیسیون برای توصیه محصولات یا خدمات به دوستان یا خوانندگان. برای ساده سازی آن ، در اینجا مراحل 5 مرحله ای برای نحوه شروعContinue reading “بازاریابی وابسته چیست؟ چگونه انجام میشود؟”

آژانس سلاح های هسته ای آمریکا در یک حمله سایبری گسترده هک شده است

[ad_1] تیآژانس سلاح های هسته ای ایالات متحده و حداقل سه ایالت به عنوان بخشی از حمله سایبری ادعا شده روسیه که تعدادی از آژانس های دولت فدرال را تحت تأثیر قرار داده است هک شده اند ، به گفته افراد آشنا با این موضوع ، نشان دهنده گسترش یکی از بزرگترین موارد نقض امنیتContinue reading “آژانس سلاح های هسته ای آمریکا در یک حمله سایبری گسترده هک شده است”