لیزرها به گونهای طراحی شدند که از سلولهای پوست عبور نمایند و روی سلولهای هدف خویش که فولیکولهای مو هستند اثر بگذارند. بدین ترتیب افراد بایستی ناحیهای که لیزر شده هست را به خوبی تمیز نگه دارا هستند و برای شست و شوی محل در صورتی که پوست حساسی دارا هستند از شوینده مخصوص، تجویز دکتر متخصص پوست، مو و زیبایی به کار گیری لیزر موهای زائد ژل کنند. خانمهای باردار و اشخاصی که بیماریهای عصبی دارا هستند و ممکن می باشد جای لیزرشان را بکنند و دستکاری نمایند و همچنین افرادى که به خاطر شغلشان مجبور میباشند ساعات طولانی در آفتاب باشند و یا این که افرادى که در محل مورد نظر، عفونت فعال یا این که جراحت دارند، بایستی تا دوران بهبود عفونت و زخمشان حوصله نمایند و از لیزر موهاى زائد به کارگیری نکنند. مثلا شخص می بایست از عینکهای مخصوص برای حفظ دیده به کارگیری کند. نواحی از پوست که قرار هست لیزر شود می بایست صاف باشند زیرا هر مویی که بالای سطح پوست قرار دارد، انرژی لیزر را قبل از وصال به ریشه در فولیکول جذب میکند. عفونت پوست: عارضهای زیاد نایاب که اهمیت زیادی دارد؛ عفونت در منطقهای میباشد که پایین لیزر قرار گرفته است. تورم اطراف فولیکولهای مو: تورم در ناحیهای که ذیل لیزر قرار گرفته است؛ ممکن میباشد شکل دهد که بروز آن تا یک‌سری روز سپس از لیزر طبیعی است. قرمزی و التهاب: قرمزی پوست آن گاه از انجام لیزر در اطراف حوزه‌ پایین عمل، عارضهای طبیعی میباشد که در بیشتر موردها صورت می‌دهد و آن گاه از یکسری روز خود به خویش برطرف میشود. اهمیت وجودی که لیزر موهای زائد، در هم اکنون حاضر به تیتر یک طرز نیمه دائمی در از فی مابین بردن موهای زائد پایین تایید سازمان خوراک و داروی آمریکا (FDA) به تصویب رسیده است، تعداد جلسات درمان، رنگ مو و پوست شما و دستگاه آیتم به کار گیری در طول معالجه نیز می تواند در دستیابی به کاهش هر چه عمده موهای زائد مضاعف مفید باشد. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت لیزر موی جردن.

ایندکسر