بی کربنات پتاسیم به تیتر دلیل فرونشانی آتش در شیمی خشک مصرف می شود. پتاسیم کربنات با نام های متمایز شناخته می شود که عبارتند از خاکستر مروارید (pearl ash)، کربنات پتاس (carbonate of potash) و نمک تارتار (salt of tartar). در صورتی که مقاله گزینه لحاظ شما هنوز به پارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان اهمیت تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت به جهت شما ترجمه نمایند. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان پارسی ترجمه شده اند که اصلی مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن تمام نوشته انگلیسی همراه اهمیت ترجمه پارسی آن را اخذ فرمایید. جهت تصویب توصیه کافیست اهمیت ما تماس بگیرین. این ساختار معمولا به مراد آزاد سازی کربن دی اکسید در پختن غذاها استفاده می شود, جهت خاموش نمودن آتش در صنعت مواد خاموش کننده آتش در شیمی خشک, کربنات پتاسیم در کشاورزی به عنوان یک معرف و به عنوان یک بافر توانا در داروسازی مصرف می شود. در واقع کربنات پتاسیم عاقبت پروسه میان پتاس مایع و کربن دی اکسید است. کاربردهای دیگر آن ، ،در صنعت عکاسی و ساخت نمک پتاسیم و… در قبلی نمک تارتار یا این که همان پتاسیم کربنات را از طرز حرارت دادن پتاس در یک کوره به منظور حذف ناخالصی ها تولید می کردند. امروزه ساخت کربنات پتاسیم با پتاسیم کلرید آغاز می شود. در همین تحقیق از 16 راس گاو هلشتاین (میانگین وزن 12±580 کیلوگرم) در قالب طرح چرخشی متوازن اهمیت چهار تیمار با آرایش و پیرایش آزمایش فاکتوریل 2×2 در چهار عصر چهار هفتهای (سه هفته برای اعمال تیمار اهمیت فواصل یک هفتهای) استفاده شد. طبقFDA ، هیچ مدرکی وجود ندارد که بتواند خطری را به جهت مردم در زمان به کار گیری از کربنات پتاسیم در مرحله فعلی مواد غذایی به وجود آورد. غالبا پتاسیم بی کربنات بصورت سپید کریستالی و یا این که گرانول های سفید رنگ وجود دارد. عمده گیاهان و فضای سبز حاوی کربنات پتاسیم میباشند و در گیاهان متفاوت مقادیر متفاوتی از همین ماده وجود دارد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی کربنات پتاسیم فروش وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر