در این دسته از پمپ های پیستونی، شاتون های پیستون به ساچمه های کروی که در قسمت اتصالات محور محرک قرار دارند، متصل می باشند. بوش و پیستون به شکل ساده آسیبی نمی بیند ولی به مرور بر اثر اصطکاک اهمیت یاتاقان ها مبتلا سائیدگی شده و از میان می رود و قابلیت جراحت رسیدن به موتور ماشین وجود داراست به این برهان بوش و پیستون می بایست به صورت دوره ای گزینه باز‌نگری قرار گرفته و در صورت رشته رشته شدن آن را بده بستان کنید. کمتر تراز تماس پیستون و دیواره بوش یا سیلندر و در سرانجام کاهش اصطکاک و فرسایش این دو. سطح بالای پیستون ها را به طور معمول به سه شرایط می سازند. این مشکل تعادل لقی پیستون درون سیلندر را برهم زده و از حالت متوازن و یکسان خارج میکند. این دسته پمپ ها هم در مدارهای رینگ گشوده (Open Circuit) و هم رینگ بسته (Close Circuit) در حوزه هیدرولیک صنعتی و هیدرولیک راهسازی (هیدرولیک موبایل) به کار گرفته می شوند. وقتی که پیستون به طور تام بازگشت نمود، نصیب باز انتهای سیلندر در علیه نصیب بسته و سوای شیار ورقه سوپاپ قرار می گیرد. پیستون ها که به رخ شعاعی در پوسته حساس کارگزاری شده و ذیل بارگذاری فنر بر بر روی یک یاتاقان خارج از مرکز قرار دارد. به جهت کارگزاری در آغاز چکیده که فنری رخ است و وضعیت زیکزاکی دارد را کارگزاشتن می کنیم ،و بعد تیغه رینگها یا اصطلاحاً نوپا رینگها را سوار میکنیم این رینگها علامت خاصی ندارند ،ولی خوبتر میباشد که در زمانه کارگزاشتن تیغ رینگها را فشار دهیم به صورتی که دهانه آن‌ها به سمت بالا و یا این که به سمت تحت حرکت نماید و بهتر میباشد زمان قرار دادن همین رینگها به جهت حلقه زیر دهانهی آن را به سمت ذیل قرار دهیم و تیغه و رینگی که بالا قرار میدهیم دهانه آن را به سمت بالا قرار دهیم و خوب تر میباشد دهانه آنها به میزان یک یا این که دو سانتی متر از هم فاصله داشته باشند. رینگ روغن زمان حرکت پیستون، روغن را از دیواره سیلندر پاک می نماید البته اساسی گذشت دوران می تواند دچارسایش گردد و رینگ های دیگر می توانند روغن را از میل لنگ به گوشه و کنار احتراق منتقل کنند. البته تفاوتهای رینگهای نخستین و دوم چه چیزهایی هستند؟ ضخامت رینگ اولیه : استاندارد آن ۱.۱۵ میلی متر تا ۱.۲۰ میلی متر میباشد. که معنای آن استاندارد هست یا این که عدد صفر بر روی کف آن حک میکنند. همچنین اساسی تماس کاملی که کلیدی دیواره سیلندر برقرار مینمایند هنگام زیر آمدن پیستون، همین دیواره را از روغنهای روانکننده پاک کرده و مانع از ورود روغن به گوشه و کنار احتراق میشوند. این رینگها که شیاردار یا سوراخدار طراحی میشوند، از انتشار روغن روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن جلوگیری میکنند. بوش و پیستون زانتیا 1800 الدورا منجر روغن کاری و خنک کاری بهتر موتور می شود به همین ادله دارای بخش اعظمی دارد. در این مدل پمپ ها تلرانس دربین پیستون ها و سیلندر زیاد کم می باشد و وجود همین تلرانس ناچیز میان پیستون و سیلندر، سبب تحمل کاهش همین دسته پمپ نسبت به سایر پمپ های هیدرولیک شده هست و جهت ارتقاء طول قدمت پمپ دو فاکتور تمیزی روغن پمپ و عدم آلودگی محفظه کار پمپ زیاد حائز اهمیت می باشد. توضیحات بیان شده درباره اجزا و کارایی پیستون بیان کننده دارای روانکاری و روغنکاری مطلوب پیستون چطور ساخته می شود این قطعه دارد. درباره نقش با رینگها در عملکرد پیستون توضیحاتی داده شد. لذا آب بندی سیلندر ها زیاد حیاتی می باشد. در همین حین که سوخت هم متراکم شده و نیز زیاد داغ , شمع موتور جرقه زده و بنزین یا گاز موجود در سرسیلندر و سر پیستون را منفجر میکند , قیمت پیستون و شاتون ef7 در همین وضعیت این انفجار پیستون را به طرف تحت هل داده و منجر چرخیدن میل لنگ میگردد . می توان پمپ پیستونی هیدرولیک محوری را دارای خاصیت جا به جایی متغیر طراحی کرد که در همین موقعیت حالت صفحه ی زاویه گیر به کمک مکانیزم های دستی، سرو در دست گرفتن یا سیستم های جبران کننده تهیه و تنظیم می شود. در وضعیت کلی حداکثر مقدار خلاصی دربین رینگ و پیستون قریه صدم میلی متر میباشد و در صورتی که از 0.10 میلیمتر خلاصی بخش اعظم باشد، بایستی بیستون یا رینگ ردوبدل گردد. 3. نظارت روغن سیستم از نظر شاخص ویسکوزیته، میزان ساعت کار روغن و میزان آلودگی به رخ سالانه یا هر 2000 ساعت کاری انجام گیرد. علل آن عبارتند از: فرسوگی یا لقی گژنپین ، ساییدگی بوش گژنپین یا این که کمبود روغن . 2- در مرحله دوم رینگ وسط یا این که حلقه کمپرس روغنی را کارگزاری می نمایم. در این سطح سطح های و زوایای متفاوت پیستون از جمله بدنه، پیشانی، سوراخ و شیار خار گژن پین، شکاف های روغن، شیار رینگ ها، محیط احتراق، اوالیته و جای سوپاپ خشن تراشی و پرداخت می گردد.

ایندکسر