از دوزینگ پمپ ها در صنایعی که بایستی مقداری مایع به مایع اهمیت طولانی تر شود به کار گیری می کنند. آیا مایع ویسکوز می باشد ؟ آیا ساینده است؟ آیا حامل ذرات جامد می باشد؟ آیا در مقابل جايگاه حرارت حیاتی است؟ ساختمان پمپ هاي رفت وبرگشتي ازقطعات اصلي زيرتشكيل شده اند: -1سيلندركه محل قرارگيري پيستون است. پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه مدل كلي زيرطبقه بندي مي شوند: ۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston ۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger ۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. حركت پلانجر به سمت بالابراي شرایط تراكم به وسیله ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـودو توسط فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش انجام دوزینگ پمپ مناسب قیمت شود . اشکال پمپهاي ديافراگمي عبارتند از: ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي مثل ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه مثال كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده دور ۹-سيستم روغنكاري نصیب هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن اقتدار (توان ) ورودي ، راندمان و مرتبه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. است مسائلي كه سبب ساز كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در نصیب ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… ۳-ازسرويس خارج کردن دستگاه گرداننده چك هاي روتين پمپ هاي رفت وبرگشتي ۱-چك كردن فشارهاي ورودي وخروجي. دوزینگ ها اهمیت دقت میباشند که این عدد توسط کارخانه سازنده بر روی دستگاه متن می شود عموما دوزینگ پمپ ها اهمیت دقت ۱ فروش دوزینگ پمپ میلتون روی % می باشند. پمپ های پروسس: همین تیم شامل نوع ای از پمپ ها می باشد که ظرفیت های دوزینگ بالا و یا فشارهای بالا را تأمین می کند. پمپ های موتوری: در این جور از پمپ ها نیرو بوسیله یک الکتروموتور به نصیب جعبه دنده منتقل شده و بوسیله یک شفت متصل به دیافراگم اساسی پیستون فعالیت رفت و بازگشت و در نهایت دوزینگ انجام می شود. طراحی پمپ فشار نامتعادل را که می تواند باعث به خرابی دیافراگم شود از دربین می برد. زمانی که اختلاف فشار رانش و مکش کاهش از ۵/۱ توشه باشد، استفاده میشود. به جهت پرهیز از رسوب در سیستم RO، از آنتی اسکالنت (Antiscalant) به کار گیری می شود. در دوزینگ پمپ یک سیستم در دست گرفتن وجود داراست تا از درست کار کردن دوزینگ پمپ اطمینان حاصل کند و همچنین مطمئن شود که دوزینگ پمپ به موقع واضح و خاموش میشود. تا زمانی که در محدوده طراحی تجهیزات کار کنید، تراز توجه لطف دارند. فولاد ضد زنگ Stainless Steel این ماده که مقاوم به ضربه است و گزینش آن سبب دوری از جراحت دیدن هد پمپ در اثر خطاهای انسانی می شود.

ایندکسر