این شبکهها که متشکل از طاقت فرسا افزار و قابل انعطاف افزار هستند، مـوجـب افـزایـش بضاعت و توان رئیس انرژی در ساختمان و همچنیـن تـکـمـیـل نتورک هوشمند میشوند. در این شرایط کافی هست این اکران را به جهت صرف شام تهیه کنید و در قابل انعطاف افزار کاربردی smart home خویش اجرا نمایید. برای مثال زمان صرف طعام می خواهید همه چراغ ها خاموش شوند و یک نور ملایم بالای میز غذاخوری واضح شود و هم زمانه یک موزیک مطلوب نیز پخش شود. سیستم های منزل هوشمند در قالب یک پکیج کنترلی و اهمیت هدف در دست گرفتن اجزای متفاوت یک واحـد مسکـونی عرضه شـده و تحـت پروتـکل های مختـلف (KNX, LON, Backnet, Modbus, CAN-bus, خانه هوشمند و اینترنت اشیا M-Bus,…) و به صورت بی سیم (wireless) هم می تواند اجرا شود. کمپانی پایه در راستای توسعه کار خویش در حوزه سیستم های مدیریت ساختمان (BMS)، حیاتی دریافت نمایندگی از برندهای معتبر در میان المللی، مبادرت به عرضه سیستم های مدیریت خانگی (Home Automation) یا خانه هوشمند نموده است. همین سیستم کلیدی هدف کمتر مصرف انرژی، ارتقای کیفیت وضعیت آسایشی، افزایش تراز امنیت، ایمنی و اعمال مدیریت بر همگی اجزای داخل ساختمان در یک واحد مسکونی اجرا می شود. شکل ذیل می تواند پر‌نور و خاموش شدن سیستم صوتی شما را در یک خانه هوشمند نشان دهد. خانه های هوشمند یکی از از دیدنی ترین حوزه هایی هست که امروزه گزینه توجه مخاطبان قرار گرفته می باشد . یکی از سناریوهای جذاب می تواند برای بیدار شدن از خواب تهیه شود. یکی از دیدنی ترین کارهایی که می تواند پس از هوشمند سازی ساختمان انجام شود ساخت سناریوهای متفاوت است که یاری می کند تعدادی فعالیت به شکل نیز دوران برای شما انجام شود. همین بخش شامل آماده سازی تابلو الکتریسیته و جانمایی و سیم کشی ماژول ها، کارگزاشتن ماژول های پشت کلید مهم عملکرد سنتی برای در دست گرفتن روشنایی ها، نصب کلیدهای سناریوپذیر، کارگزاری موتور پرده برقی، برگه لمسی و سایر محصولات براساس فضای کارگاه ساختمانی خواهد بود. در سیم کشی برق هوشمند به جای جعبه فیوز از تابلوهای الکتریسیته مخصوص که در داخل دیوار و عموما در محل ورود ساختمان نصب می گردد به کارگیری می شود. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و طرز استعمال از خرید پکیج خانه هوشمند دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر