آنگاه از آن نوبت به کاشیکاری استخر ویلایی میرسد. انتخاب پیمانکار زیاد کلیدی میباشد چرا که شما از صفر تا صد فعالیت تولید استخر خانگی، از گرفتن مجوزهای واجب شهرداری تا نقشهبرداری و اجرا را به او میسپارید. درحال حاضر وقت آن رسیده هست که به سراغ یک پیمانکار مطمئن بروید. به این نکته هم توجه داشته باشید که غیر از هزینه اولیه ایجاد استخر خانگی، باید پولی را هم به طور سالیانه برای محافظت و حفظ استخر و همچنین هزینه آب و برق کنار بگذارید. مطابق همین قیمتها، هزینه تولید استخر ویلایی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به جهت هر متر مربع است. همین مواد همچنین در برابر کارداران محیطی مثل اشعه آفتاب و یا این که یخ زدگی هم مقاومت قابل توجهی دارند. در همین نوع، کنارههای استخر در یک سری تراز متفاوت ادامه پیدا می کنند تا بتوان عمق قابل استعمال را اکثر کرد. از همین کنارهها می توان به تیتر نیمکت استعمال کرد و اهمیت قرار دادن بالشتکهایی در اطراف آن، فضای زیبایی به آن بخشید. فیلتر های تصفیه آب پس از مدتی کارکرد راندمان مطلوب خویش را به دلیل تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب از دست میدهد. میتوانید از مبلمان برای اطراف این مدل استخر استعمال کنید تا جلوهی جذابتری به خود بگیرد. 4)اگر استخر بادی خود را توده آوری کردهاید صد رد صد در یک بسته بندی مطمئن و ایمن حفظ نمایید تا حشرات و حیوانات موزی به آن دسترسی نداشته باشند و آسیبی وارد نکنند. برای عده آوری استخر کافی میباشد که درپوش سوپاپ هوا را باز کرده و دارای دو انگشت خویش قسمت تحتانی که سوپاپ هوا به بدنه فرآورده وصل شدهاست را فشار دهید تا درپوش هوا یک طرفه کنار رفته و باد استخر بادی شما خالی شود و به حالت نخستین و وکیوم گشوده گردد. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه قیمت استخر پیش ساخته ماهی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر