3. یک هفته آن گاه از جراحی می توانید ورزش سبک را شروع کنید. در همین طرز دکتر معالج کارشناس زیبایی پوست میان بینی و لب بالا را به سمت بالا لیفت کرده و پوست اضافی را بر می دارد. انجام جراحی لیفت سانترال لب باعث جلوتر وارد شدن لب های شما نمی شود، بلکه با بالا کشیدن لب و کمتر فضای خالی بالای دهن به افزایش تناسب دربین همین دو کاربر صورت کمک می کند. حساس این روش، در پشت لب، بافتهای پایین تر را به بالا منتقل می نماییم و در غایت به ارتقا حجم لب یاری می کنند. در این جراحی به خواسته ارتقا تناسب فی مابین اعضای مختلف شکل و در سرانجام افزایش زیبایی ظاهری فرد، لب بالا لیفت شده و تغییر شگرفی را در چهره شما ساخت خواهد کرد. پس از ساخت برش، جراح مهم کشیدن پوست لب به سمت بالا، ترازو لب فوقانی را افزایش داده و پوست اضافه را برش می زند. زیرا در همین اشخاص دارای افزایش سن مسافت میان لب و بینی ارتقا پیدا می کند و لب ها ظواهر رشته رشته تری به خویش خواهند گرفت. اهمیت بالا رفتن نوک بینی در فرایند جراحی بینی، فاصله دربین بینی و لب از آنچه که در پیشین بوده هم بیشتر خواهد شد و در بیشتر مواقع این موضوع تاثیر منفی بر روی زیبایی چهره خواهد گذاشت. یک عدد از مهم ترین نتایج و اثرات بالا رفتن سن، کمتر حجم و نخ نما شدن لب می باشد؛ انجام جراحی لیفت سانترال لب می تواند به بهترین و متناسب ترین صورت ممکن به اشخاص مسن در بازیابی زیبایی چهره یاری کرد. جراحی لیفت سانترال لب چگونه جراحی سانترال لب در اصفهان انجام می شود؟ بر بر خلاف تزریق ژل به لب، انجام جراحی لیفت سانترال لب با نتیجه ماندگار و دائمی است. جراحی لیفت لب یک شیوه مستمر و همیشگی است، در عاقبت افراد به جهت همیشه از مواد تزریقی مالامال کننده لب که ممکن است خسته کننده هستند رها خواهند شد. جراحی لیفت سانترال لب یکی از از محبوبترین و قلیل تهاجم ترین شیوه های دائمی به جهت حجیم کردن لب می باشد که اثر گذاری بسزایی در زیبایی و فرم زیبای لب دارد. یکی از از اعمال زیبایی رخ که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده هست و در تمامی کشورهای جهان در اکنون انجام شدن است، جراحی لیفت سانترال لب می باشد. در صورتی که قرار باشد تنها جراحی لیفت سانترال لب بر بر روی صورت شخص انجام پذیرد، می توان حتی اهمیت بیحسی موضعی هم این اقدام را پیش برد. 1. تا چهار هفته پیش از لیفت ، از مصرف سیگار نیکوتین بپرهیزید و یا آن را کاهش دهید.

ایندکسر