همین تغییرات هنوز این اتومبیل را تماما مطلوب رانندگی جاده نمیکند، ولی نسبت به قبل مضاعف چابک خیس شده و همچنین در طول تابستان میتوانید براحتی از کولر استعمال کنید، سوای این‌که نظیر پیشین نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. نظیر به کارگیری از رینگ و پیستون ریو و ارتقاء حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همینطور استعمال از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه تر نسبت به اگزوز پراید) و در نهایت به کارگیری از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز می بایست به جهت کارگزاری روی پراید کمی تغییر‌و تحول یابد) و … همچنین باید گفت که بخش اعظمی از افراد میباشند که به دنبال شیوهای به جهت ایجاد صدا از اگزوز خودروی خود هستند؛ بهترین راهحل برای این اشخاص را می توان استفاده از هدرز در نظر گرفت، البته بایستی گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی ایجاد کند، البته همان صدای تولیدی و اندک را میتوان یکصدای خوشایند در حیث گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از کلیدی ویژهای برخوردار است. در هدرز به جهت هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده هست تا پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را با کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر بیرون کند. همانطور که گفته شد، کارگزاری همین قطعه یک فرمان آسان تلقی میشود، اما بایستی گفت طراحی که به جهت ساخت قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای مورد به کار گیری قرار میگیرد، معمولی نیست؛ در طراحی این قطعه میتوان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همچنین می بایست گفت در ساخت و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای متفاوت و استیل استفاده میشود، بهرهگیری از همین قطعه باعث می‌شود که گازهای سوخته شده از احتراق، با فشار و در مدتزمان کمی از موتور بیرون شود. هدرز را میتوان یک جایگزین به جهت مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به ادله هزینهی بالایی که دارد، کمتر توسط خودروسازان مورد به کار گیری قرار میگیرد، ولی از آن در طراحی خودروهای اسپرت و منحصر مسابقه به کار گیری میگردد و حتی ممکن می باشد شما در ماشینهایی که گونه بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک مشاهده کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که می توان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به استدلال طراحی بهتری که برای آن در حیث گرفتهشده، کاهش مصرف سوخت و بهبود اقتدار خروجی موتور را در پی خواهد داشت. نصب همین قطعه بر روی اتومبیل های شهری متداول نمیباشد و بیشتر زمانی بر روی اتومبیل شهری کارگزاری می‌گردد که شخص صاحب و مالک ماشین خواستار این مورد قضیه باشد، ولی برخی از شرکتهای خودرو مانند بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی برای طراحی ماشینهای اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری به کارگیری میکنند. در ایجاد همین جنس از استیل ضد زنگ ۳۰۴ اساسی شیوه خم کاری دقیق به فعالیت گرفته شده است که دارای ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان خیس گازهای آلاینده، افزایش قدرت و تنفس بهتر پیشرانه خودرو می شود. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم هدرز تقویت پراید لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر