از تعدادی هزار تومان گرفته تا یک سری صد میلیون تومان؛ فقط کافیست اهمیت مشاوران و کارشناسان صنعت های دستی زبرجد در ارتباط باشید و دارای آن ها مشورت نمایید. البته در عین حال باید در لحاظ داشته باشید که آیا هدیهای که میخواهید بگیرید متناسب اهمیت شرکت شما و مخاطب شما و یا حتی شرایط یا رویدادی که قرار میباشد به مناسبت آن به مشتریان هدفتان آن ها را هدیه بدهید متناسب میباشد یا خیر. ارائه هدایای سازمانی امروزه از جالب ترین ایده هایی می باشد که در تبلیغات کمپانی ها و ارگان های متعدد آیتم استفاده قرار می گیرد. خوبتر میباشد مهم توجه به منزلت های افراد در سازمان خود، هدیه مخصوص آن را هدیه سازمانی روز زن در هدیه سازمانی یلدا حیث بگیرید. تکراری وکلیشه ای نبودن هدیه سازمانی و هدیه تبلیغاتی همواره دغدغه مدیران بازاریابی شرکت ها، نهاد ها و سازمان ها بوده است. هدیه نوروزی شرکت میتواند برای کارکنان، خاطرهای خوش از انتها یک سال کاری شلوغ بسازد. ولی می بایست قبول کرد که همین جور از هدایا دیگر به جهت کارمندان جذابیت چندانی ندارند. از طرف دیگر در حیث گرفتن رویدادها و روزها و هفتههای حساس هر سال مثل نوروز، روز پدر یا ولنتاین نیز می تواند آیتم مهربانی برای خرید هدایای تبلیغاتی سازمان و ارسال همین هدایا برای مخاطبانتان باشد. هر مدیر و تاجری دوست دارد اساسی ارسال هدایای سازمانی شیک، از کلیه مناسبتها و رویدادهای خاص، برای دیده شدن بهتر و بخش اعظم برند استفاده کند. هدیه تبلیغاتی و هدیه سازمانی به مناسبت های متمایز (یک روی داد تجاری، مطلوب ملی و مذهبی خاص، نمایشگاه ها و … ) ممکن هست اهدا شود. همین محبوبیت به دلایلی مانند ارزش مناسب و به صرفه و کاربردی بودن این وسیله است. در چنین شرایطی یکی از بهترین گزینهها در گونه های هدایای سازمانی نوروز، پاوربانک تبلیغاتی است.

ایندکسر