هنگامی که از لایه FRP در زیر تیر استفاده می شود، المان خمشی انعطاف پذیری خویش را از دست می دهد و شرایط شکننده به خود می گیرد. ورق هاي FRP در اشکال مختلف و اساسی مختصات مكانیكي مختلف به عنوان یك مسلح کننده ي خارجي در وجوه آیتم نظر اعضاي بتني نصب مي شوند و نقش باربري اضافي را بر مقاوم سازی ستونهای بتنی حیاتی frp عهده دارند . همچنین دیوارهای مقاوم سازی شده اساسی FRP گنجایش استهلاک انرژی بیشتری در درمقابل دیوارهای برشی بدون مقاوم سازی خواهند داشت. همچنین مقاومت کششی بسیار زیادی داشته و اجرای آنان نیز سریع و سهل وآسان است. همچنین می اقتدار از نحوه های سنتی مقاوم سازی کامپوزیت بتنی مثل به کار گیری از صفحات فولادی و شاتکریت در کنار تکنیک FRP جهت مقاوم سازی دال های بتنی به کارگیری کرد. از این تکنیک برای بالا بردن مقاومت خمشی دیوار استفاده می شود. از مزایای حیاتی مقاوم سازی حیاتی FRP میتوان به مقاومت کششی دوچندان بالا و وزن قلیل اشاره کرد. بنا های قدیمی به دلیل فرسودگی در برابر ز‌لزله یا این که مقاوم سازی سازه در برابر ز‌لزله فراوان زخم پذیر هستند. یکی دیگر از طریق هایی که می تواند در تقویت بتن فراوان کارساز باشد استعمال از طریق کاشت میلگرد در بتن است. به خصوص در ساختمان هایی که کلیدی بتن آرمه ساخته می شوند استفاده از frp نیاز به خراب کردن تام ساختمان برای مقاوم سازی مجدد را از فی مابین می برد. مقاوم سازی تیرها به شیوه FRP گنجایش خمشی مقطع را به روش چشمگیری ارتقاء داده و پدیده ناکامی زودرس در تیرهای ذیل خمش را به تاخیر میاندازد. دستکم بعد ها تراز مدت زمان و فقدان آرماتورهای فولادی در مقاوم سازی اسکلت فولادی در ستون های مهم طراحی نامناسب منجر به اجراییک ستون ضعیف و تیر کار کشته در تقویت تیر فولادی می شود.بعلاوه، ستون ها بایستی طوری طراحی شوند تا در هنگام زمین لرزه از گسیختگییک ساختمان در مقاوم سازی خاک ذیل پی بعلت ایجاد طبقه ی قابل انعطاف خودداری مقاوم سازی تیر بتنی اساسی frp بعمل بیاید. مقاوم سازی دارای FRP یکی از شیوه های مطمئن به خواسته تقویت دال های بتنی است. از همین ورق ها به تیتر مسلح کننده بیرونی در بخش های موردنظر سازه بتنی به کارگیری می شود.

ایندکسر