ازن آبی روشن است; ترااوزون ادله اکسید کننده کار کشته است که توانا به تبدیل گاز so2 به سولفور تری اکسید; سولفید به سولفات، یدید به ید (ارائه طرز تحلیلی به جهت تقریب آن) و بسیاری از ترکیبات ارگانیک به مشتقات اکسیژن مانند آلدئید ها و اسیدها است. به تیتر سولفات، کربنات، سیلیکات، آلومینات و فسفات تشکیل شده است. و به عنوان ترکیبات نمکی که ممکن می باشد از اکسید اسید و اسید تشکیل شده باشد. 100 حجم هوای خشک حاوی حدود 21 حجم اکسیژن است. حدود 3 عدد اکسیژن به شکل دانسیته در 100 قسمت آب شیرین در دمای 20 جايگاه سانتیگراد (68 جايگاه فارنهایت) در آب دریا کمی کاهش می یابد. در طی تنفس، حیوانات و برخی از باکتریها از اتمسفر اکسیژن را جذب می کنند; و دی اکسید کربن را به آن بازگردان می کنند. و به همین ترتیب عنصر اکسیژن (oxygene) از کلمه و واژه یونانی به جهت “اسید سابق” نام گرفت. گاز اکسیژن امداد تنفسی حساس طریق های خاصی مانند تقطیر جزء به جزء هوا، غربال مولکولی یا این که بقیه طریق ها ساخت می شود و در مخازن اکسیژن مایع یا سیلندرهای گاز ذخیره می شود. می قدرت گفت دستگاه اکسیژن ساز به مقدار اکسیژن در هوای یک اتاق نمی افزاید البته اکسیژن را اصلی خلوص بیشتری در دسترس مریض تنفسی قرار خواهد داد. وی دارای ابلاغ این‌که در حالا حاضر ۱۴ کارخانه ایجاد اکسیژن طبی در خراسان رضوی کار دارد، افزود: چهار سوله از همین تعداد در مشهد بومی هست که روزانه ۵۶ هزار لیتر اکسیژن ساخت کرده و به مرکزها درمانی تحویل می‌دهد ولی همین واحدها به برهان افزایش تعداد بیماران کرونایی از تامین نیاز آنان بازمانده است. در سنگها همین ادغام دارای فلزات و غیر فلزات به رخ اکسیداتی هست که اسیدی هستند. در صنایع فلزی از اکسیژن همراه کلیدی گازهای سوختی، برای برش فلز، جوشکاری، طاقت فرسا شدن، پاکسازی شعله و ذوب استفاده میشود. موادی که برای تولید مخزن به کار گیری می شود بایستی با اکسیژن سازگار باشند. حاصل می شود؛ وقوع همین پروسه در اتمسفر فوقانی باعث حذف تابش می شود; که به جهت زندگی روی سطح زمین مضر است. همین فضا گرما را از اکسیژن مایعی که در مجرای داخلی نگه داشته می شود ، دور می صادرات اکسیژن مایع به عراق کند. 4. هوای فشرده و خنک شده به سیم پیچ های موجود در گوشه و کنار منتقل می شود. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما اکسیژن مایع اهواز.

ایندکسر