این جراحی فی مابین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه ارتفاع میکشد. اهمیت ترین کاربردی که لیفت سانترال لب انجام می دهد اندک کردن مسافت ی دربین لب و بینی میباشد . خیلی از اشخاص به کلینیک صدف مراجعه می کنند و خواستار هالیوودی نمودن لبخندشان هستند، چرا که معتقدند اکران دندانهای قبلی آنها زیباییشان را افزایش می دهد. ولی می بایست بگویم دلایل لیفت سانترال لب در اکثری از مواقع اندک و قابل پیش بینی است. به جهت کمتر دلایل کار و دست یابی به نتیجه های دلخواه باید قطعا در همین مقطع و یک هفته قبل از آن از انجام عمل های فیزیکی شدید و مصرف دخانیات و الکل پرهیز شود. چنانچه قصد دارید که لیفت لب را به تنهایی انجام دهید، می توان آن را به راحتی صرفا اصلی بی حسی موضعی انجام داد؛ دقیقا مثل یک فعالیت دندانپزشکی. به طور معمول برهه زمانی نقاهت سپس از عمل لیفت سانترال لب تحت حدود ۴ الی ۵ روز خواهد بود که در بعضا موارد با اعتنا به موقعیت مریض ممکن می باشد همین مدت طولانی تر شود. به مدت 3 الی 4 روز پس از جراحی باید غذاهای قابل انعطاف و آبکی مصرف شود. عضله ها پس از گذشت حدود سه تا شش ماه، حرکات معمولی خویش را از سر میگیرند، براین اساس بهمنظور نگهداری نتیجه ها این عمل، تزریقات می بایست بهصورت منظم و هر یکسری ماه یکبار، تکرار شوند. یک عدد از شایعترین اشکال لیفت، لیفت برش زیربینی هست که به برش شاخ گاوی دارای اسمو رسم می باشد زیرا پزشک معالج در زیربینی برشی به شکل شاخ گاو درمیآورد و سه قسمت مرکزی لب، چپ و راست را به سمت بالا کشیده و آسیب کمتری به جای گذارده میشود. انتظار می رود جای زخم کاسه ۶ تا ۱۲ هفته محو شود و به تدریج تا یک سال از معلوم بودن آن کاسته شود. که پزشک معالج جراح اهمیت در لحاظ گرفتن همین بازگشت، محاسبات را انجام می دهد تا پس از بازگشت سرانجام مناسب حاصل شود. نتیجه های این فعالیت پس از یک سری هفته ظاهرشده و موقتی خواهند بود. جراحی سانترال لب، نوعی کار زیبایی است که به خواسته ایجاد زیبایی لبخند و ظواهر لب ها انجام می شود. لیفت سانترال لب ذیل یک عدد از موثرترین شیوه ها برای ارتقاء زیبایی لب هاست که بر خلاف نحوه های دیگر سبب به وجود وارد شدن نتیجه های کاملا دائمی خواهد شد. در همین طرز همه برشها از باطن می باشند و هیچگونه ردی از جراحی ( اسکار ) در ظواهر بیمار باقی نخواهد ماند. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استعمال از سانترال لب بدون جراحی ، شما احتمالا می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر