بعضی عرقیات گیاهان دارویی دیگر هم میباشند که مثل گلاب تنها یکبار در سال ساخت می شوند.مثل بیدمشک! در واقع باید گفت عرقیاتی که از گل های نو گیاهان گرفته می شوند مانند گل محمدی و گلاب فقط یک بار و در فصل گل دهی آن گیاه گرفته میشوند.اما بیشتر عرقیات گیاهی از گیاه خشک تولید میشوند.مثل عرق هل،عرق دارچین،عرق زیره و … آیا تاریخ تولید درج شده بر بر روی بطری گلاب و عرقیات گیاهی درست است؟ اما در صورتی که گلاب در جای خنک و بدور از آفتاب نگه داری شود نظیر بقیه عرقیات گیاهی می شود به مدت طولانی نگه داری نمود.از آنجایی که گلاب به وسیله عملیات تقطیر بدست آمده و نا خالصی در آن وجود ندارد در صورتیکه دارای چیزی مانند آب ترکیب نشود و حالت نگه داری آن همانطور که گفته شده خنک و دور از آفتاب باشد فاسد و خراب نخواهد شد.فقط اصلی گذشت زمانه طولانی عطر و بوی آن کاهش خواهد شد. البته دوران جشنواره گلابگیری در کاشان هرساله از تاریخ ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه می باشد. به این معنی که اگر شما بخواهید میهمان همین شهر کویری در مراسم گلابگیری بشوید، می بایست در این ۱۰ روز به کاشان مهاجرت کنید. به برهان این که فصل برداشت گل محمدی بهار میباشد،گلاب هم تنها درهمین فصل و از گلهای جدید برداشت شده گرفته می شود.و تا انتهای سال گلاب بدست آمده بفروش میرسد.در واقع مطلبی که اکثر مردم نمی دانند همین است که تاریخ ساخت درج شده بر روی بطری گلاب خیلی دقیق نمی باشد.چرا که گلاب صرفا یک بار در سال و در اواسط فصل بهار گرفته میشود. و آن هم در اواسط فصل بهار است.باید بدانیم که کیفیت،عطر،بو،خواص،مرغوبیت و ارزش انواع گل های محمدی که در نقاط متفاوت کشور‌ایران کشت می شوند قلیل و بیش اهمیت نیز متفاوتند. عرق بیدمشک نیز صرفا اواخر اسفند و اوایل فصل بهار تولید می شود.به همین استدلال که درخت بیدمشک تنها در همین وقت سال گل می دهد. در قمصر،نیاسر،سده، برزک، دره،خاوه و جوشقان ،وادقان ،ون به همپا مناطقی در خود کاشان نظیر فین کاشان تمامی عملیات کاشت و برداشت گل محمدی و گلاب گیری انجام میشود.و همانطور که گفته شد کیفیت و بها گل های همین منطاق اصلی هم متفاوت بوده و به همین برهان عطر و بو و ارزش گلاب بدست آمده از گل های متفاوت نیز کمی دارای خرید گلاب 9 لیتری هم متعدد هستند. بر روی در دیگ سوراخی تعبیه شده که لولههای استیل از آن میگذرد و یک سر لوله به پارچی مسی میرسد و گلاب مهیا داخل پارچ ریخته میشود. سپس آنرا خارج کنید و به آهسته روی تراز پوست بکشید. شما کافیست پارچهای را به گلاب آغشته کرده و حدود چهل و پنج دقیقه بر بر روی پیشانی خویش قرار دهید. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد خرید گلاب 400 گرمی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر