این نشان ها (پیوست را ببینید) بیانگر برآورده شدن کل قوانین و ملزومات تمجید شده است. وقتی شیر بسته می باشد دیسک شیر در معرض فشار بویلر قرار دارااست و به محض باز شدن شیر، فشار بویلر در معرض كل سطح دیسک قرار میگیرد که نیروی زیادی به شیر اعمال می شود و فورا به طور کامل باز می شیر فشار شکن ساختمان شود. قبل از این که بخواهیم وارد مقوله معرفی شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار بشویم خوب تر میباشد خطا متداول گفتاری در مورد آن را تصحیح کنیم. شیرهای اهمیت کیفیت و اصیل همین اطمینان را میدهد که در شکل نیاز و مواقع اضطراری فعالیت خواهد کرد و عدم به کارگیری از آن کاری احمقانه است. تولید کننده شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار باید از شرکت استاندارد در میان المللی ASME مجوزهای ضروری را اخذ کند. نکته ی دیگر آنست که هیچ زمان نباید لوله ای فی مابین شیر و بویلر صنعتی اضافه کنید. شیر فشارشکن هیدرولیکی و پنوماتیکی، از اشکال همین گونه شیر صنعتی از لحاظ سیال کاری محسوب می شوند. رنج فشار کاری همین نشان دهنده فشار هانیول از 0 تا 10 بار می باشد. شیر فشار شکن آب هانیول سری D05FS به نوع ای طراحی شده میباشد که کاربر بتواند میزان فشار خروجی را بر بر روی خویش شیر توسط نشان دهنده فشار هانیول که بر روی آن اصلی اتصال 1/4 اینچ و قطر کاغذ 5 سانتیمتر قرار دیتا شده هست را ملاحظه کند. شما هم نادرست آن عهد و پیمان کار را که فکر میکرد شیرها خطا نصب شده اند و حیاتی بیشتر کردن زانوی چپقی، PTV را چرخانده بود را تکرار نکنید! یک شیر فشار شکن در یک سیستم بخار اهمیت متعادل نمودن فشار بخار اصلی یک فنر شیر فشار شکن هوا کار می کند. کارگزاشتن شیر روی لوله واسطه پاسخ نمی دهد زیرا در معرض گرما قرار نمی گیرد. حتی نباید هیچ شیر دیگری در این دربین قرار دهید. عنصر دمایی PTV لوله کوچک استوانه ای است که از محل ورود شیر دراز می شود و در درون آب گرم قرار می گیرد. شیر بایستی به قدری پهناور باشد که کل بخار تولیدی بویلر صنعتی یا این که کل سیال موجود در مخزن تحت فشار را تخلیه کند.

ایندکسر