شیرهای فشارشکن از یک مانومتر یا فشارسنج هیدورلیکی به جهت اندازهگیری فشار جریان سیال عبوری برخوردار است. در اختیار گرفتن فشار موجب میگردد که ایمنی دستگاهها و ادوات بهطور تام تضمین شود. شیرفلکه ابزاری برای قطع و وصل جریان آب است؛ البته شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار، علاوه بر قطع و وصل جریان، فشار آب را نیز در دست گرفتن می­ کند. 6- فرقی نمی‌کند که سیال عبوری از خطوط لوله مایع میباشند یا گاز (و یا این که اینکه در چه دمایی هستند)؛ در هر وضعیت میتوان از این شیرها به جهت در اختیار گرفتن فشار آنها به کارگیری کرد. پایلوت موجود در همین تجهیزات به کاهش فشار کلیدی است و موجب کار افتادن شیر مهم میشود. درنتیجه دقیقاً بهنوعی تنظیم می‌شود که تا حدی که فشار سیال را تا میزان موردنظر کاهش دهد، از خود واکنش نشان دهد. روش استعمال یا این که کارایی فشار شکن ها به همین صورت می باشد که پس از آن که آن ها را در محل گزینه حیث کارگزاشتن می کنند آن ها را بر بر روی فشار مشخصی تنظیم می نمایند . در درمقابل در ساختمان شیرهای فشارشکن فنری تعبیه می‌گردد که در نقش نیروی عکسالعمل در برابر جریان سیال ایفای نقش میکند. همین موضوع موجب میگردد که اگر شیرهای فشارشکن نیاز به تعمیر و حفظ داشتند، بتوان بهراحتی جریان سیال را انقطاع کرد و بعد از آن شیر را از خط لوله جدا کرد و تعمیرات ضروری را بر روی شیر انجام داد. این رقم مبهم است، اما، بر شالوده تجربه خود در سالیان گذشته، میتوانید به دنبال کمتر دفعات تعمیر و مراقبت و مطمئناً بهبود کارایی این اسباب باشید. چون در همین وضعیت نیازی به خرید کردن زمینهای پهناور و احداث حوضچههای فشارشکن نیست. عمده مواقع و به خطا شیرهای فشارشکن و شیرهای اطمینان، یک محصول تلقی می شوند. به همین ادله هست که می گوییم یک شیر کمتر فشار آب «هاب» یک برنامه است چون فشار ثابتی را در سراسر خانه محافظت می نماید و در سرانجام عملکرد دستگاه های محدودکننده جریان را بهبود می بخشد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد عمده در گزینه فشار شکن هیدرولیک برقی لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر