کار جراحی به جهت ژنیکوماستی درجه 1 معمولا اساسی به کارگیری از بی حسی موضعی و داروهای آرامبخش وریدی انجام میشود. افزایش بافت پستان ممکن می باشد در هر دو پستان بهصورت یکسان انجام گیرد یا این که ممکن می باشد یک عدد از سینهها بزرگتر از دیگری شود. پس از بیهوشی بیمار در صورتی که ژنیکوماستی به علت افزایش بافت چربی باشد ، می توان از لیپوساکش به تنهائی به کارگیری نمود . او‌لین سطح ی جراحی، بیهوشی مریض است. جراح همچنین در آیتم علامتها طبیعی که تجربه خواهد شد و هرگونه نماد بالقوه عوارض، توضیحاتی را به مریض ارائه می دهد. مردانی که میزان زیادی از وزن خود را کمتر دادهاند، طبق معمول دارای میزان متعددی پوست اضافی در حیطه سینه خود هستند. بیشتر مردانی که این جراحی را انجام دادهاند میتوانند پیاله 7 تا 10 روز سر فعالیت خویش بازگردند. نارسایی کلیوی: حدود نیمی از بیمارانی که دیالیز می شوند، به دلیل تغییرات هورمونی از تبارک شدن سینه های خود گلایه می کنند. این حالت می تواند در اوایل زندگی و یا این که در فرایند بعدی قدمت ساخت شود. در بعضا موارد، احتمال داراست بافت سینه دردناک شود. جمع های مشخص یا نواحی سفت، نامنظم و داری عدم تقارن نشاندهنده احتمال ابتلا به سرطان پستان، بخصوص در مردان مسن خیس هستند. احتمال دارد، مایعات و بافتهای بدن شما آزمایش شوند. در صورتی که ژنیکوماستی شما طولانیمدت یا بیشازحد بزرگ باشد، بقیه آزمایشها دیگر نیز ممکن هست انجام شود. سایز و حالت نوک سینهها، قطر ارئول، خواص ارتجاعی پوست و متغیرهای دارای ربط دیگر هم آیتم ارزیابی قرار میگیرند. بعضا داروها، مثل دیگوکسین، اسپیرونولاکتون، سایمتیدین و gynecomastia 25 بسیاری دیگر. بعضا بیماریها مانند تومورهای هورمونی؛ بیماری تمامی و کبد بیتاثیر در به جود داخل شدن همین عارضه نمیباشد. حیاتی همین حالا در بعضا از مردان که کلیدی بیشتر وزن یا این که چاق هستند، ممکن است بافت چربی متعددی در ناحیه قفسه سینه پدید بیاید. دارای کمتر مرحله تستوسترون در مردان مسن، ژنیکوماستی ممکن می باشد ساخت شود و ادامه یابد مگر اینکه معالجه شود. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ژنیکوماستی معافیت پزشکی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر