برای تشریح خوب تر مکانیزم عملکرد شیرهای فشارشکن واجب میباشد تا علم به اندازه در خصوص اجزای تشکیلدهنده این نوع از شیرآلات داشته باشیم. مکانیزم تهیه فشار خروجی هم در همین مدل از شیرها به کمک پیچ می باشد که در ادامه بیشتر در این خصوص بحث خوا‌هیم کرد. اهمیت ما همپا شوید تا در ادامه این مقاله به معرفی و بررسی عملکرد انواع شیر فشارشکن و شیر اطمینان بپردازیم. در ادامه در قسمت تحلیل اشکال شیرآلات فشارشکن به همین مورد قضیه بهطور مفصل میپردازیم. 1- همین جور از شیرآلات نسبتاً به رسوبهایی که در محل شیرها حادثه میافتد، اصلی هستند و این موضوع تأثیر منفی زیادی روی کارایی آن ها دارد. 6- فرقی نمیکند که سیال عبوری از خطوط لوله مایع میباشند یا این که گاز (و یا این‌که در چه دمایی هستند)؛ در هر شرایط می توان از همین شیرها برای کنترل فشار آنان به کارگیری کرد. فشار سیالات در سیستم های لوله کشی بایستی همواره به ترازو مقدار محاسبه شده برای آن سیستم باشد و فشار کاهش یا اکثر از آن مقدار منجر آسیب هایی جدی می شود. 4- همین گونه از شیرآلات اهمیت کمتر فشار سیال عبوری از خود، مانع از نشت خطوط لوله و دستگاهها میشود. برای ما مهم دارااست که فشار آب مستقر در این تجهیزات ثابت و مشخص و معلوم باشد تا در دراز مدت به آنان آسیبی وارد نکند. فشار شکن آب نقش مهمی در حفظ از سیستم در برابر یخ زدگی و چکش آب دارد و در تجهیزات چگالشی زیر در دست گرفتن تعدیل شده ، امکان تخلیه جاذبه را مهیا می کند . این در حالی میباشد که جریان سیال در سیستم به عارضه ها متعدد مبتلا افت یا این که افزایش شدید می­شود. در صورتی که شرایط به مدل ای تغییر‌و تحول نماید که منجر شود فشار در یک سیستم تا مرحله خطرناکی ارتقا یابد، شیر فشارشکن میتواند صرفا وسیلهای باشد که از آسیب فاجعه توشه پرهیز کند.بهرهگیری از گونه های شیر های فشار شکن مهم کمتر فشارهای تحمیلی در شبکه به میزان زیادی از هدر رفتن سیال و یا انرژی جلوگیری خواهد کرد و می تواند بخش اعظمی از هزینههای انتقال را کاهش دهد. از نمونه های دیگر شیرهای فشارشکن، شیر پایلوت انواع شیر فشار شکن هیدرولیک دار می باشد. همین شیر ها مثل شیر های کنترل جهت به شکل نرمال گشوده و نرمال بسته هم می توان تقسیم بندی نمود. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و طریق به کارگیری از فشار شکن هیدرولیک دارید، می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر