سگ نیاورید خانه. ما که آوردیم پشیمانیم. در طول روز ۴ تا ۵ بار باید سگ را برای سرویس بهداشتی خارج موفقیت در غیر همین شکل داخل خانه کارهای دستشویی و نظافت خود را انجام می دهد. حساس او مهربانتر از مدام حرف نمایید تا او متوجه شود که سبب ساز رضایت شما شده است. در آغاز سگ را در اتاقی قرار داده تمام وسایل سگ از جای خواب گرفته تا اسباب بازی هایش را در اختیارش قرار بدهید و وسایلی که برای سگ خطرآفرین است را از اتاق خارج کنید و در را ببندید و پشت در منتظر بمانید هنگامی که سگ او‌لین تک پارس خود را زد در را حساس شتاب گشوده کرده نام سگ و واژه و کلمه نیکی را تکرار کرده و اساسی آبپاش به شکل سگ آب می پاشید و در را می بندید و یک‌سری بار همین فعالیت را انجام می دهید دوران این تدریس از دو دقیقه آغاز می شود و در پروسه بعدی به زمانه درون اتاق بودن سگ بیش تر می شود. ۵. شریعت مطهر اسلام ظلم و اذیت هیچ موجودی را هر یکسری سر خرید سگ یورکشایر دیوار سوزنی باشد نمیپذیرد! ویژگی های وفاداری، دوستی، حفظ و محبت سبب ساز شده می باشد که سگ ها رده مهمی در جامعه غربی کسب نمایند و در ایالات متحده و اروپا محافظت و تغذیه سگ ها به یک تجارت یکسری میلیارد دلاری تبدیل شده است. ولی ارتفاع قدمت این حیوان به فاکتورهای متفاوتی از قبیل نژاد، بهداشت محیطی که در آن زندگی می کند، نحوه تغذیه و کارداران دیگری بستگی دارااست ولی میانگین آن به عبارتی کمی میباشد که گفته شد. مانند حالت محیطی، نژاد سگ، رعایت بهداشت، تمرینات ورزشی و تغذیه سگ و … غذاهایی مثل چیپس که نمک زیادی دارا‌هستند به جهت سگ مضر و سبب تشنج آنها می شود که به مرور دوران به مرگ سگ ختم می شود. 6. پس از یک هفته، تمرین را در حالی انجام دهید که اثبات ایستادهاید (دیگر به سمت مخالف ندوید). 3. هنگامی که سگ روی شما و جایزه تمرکز کرد، جمله : “نام حیوان ، بیا” را گفته و آن‌گاه چرخیده و به جهت مخالف بدوید.

ایندکسر