سوئیچ فشار طوری طراحی شده که در صورت افزایش یا افت فشار سیستم جدا و یا این که وصل میشود. ابتدا بایستی نیاز سیستم خویش را شناخته و در محفظه و یا این که سیستمی که طراحی می کنید. اما به صورت کلی پرشر سوئیچ صفر تا یک بار می باشند که شما می توانید در محدوده صفر تا یک توشه فشار پرشر سوئیچ را بر روی فشار آیتم لحاظ تهیه و تنظیم کنید. برای تنظیم همین کلید، نخست بایستی مقدار اختلاف فشار را میان 0.7 تا 4 بار تنظیم کرد. گهگاه تایم ها می اقتدار مهم سفت و ریلکس کردن فنر مقدار فشار آیتم نیاز برای عمل نمودن پرشر سوئیچ را تهیه نمود. به جهت رجوع و برگشت پیستون به موقعیت اولیه یک فنر در لحاظ گرفته می شود که میزان مقاومت این فنر برابر عدد تهیه و تنظیم شدۀ پرشر سوئیچ در سوله می باشد. حالتی دیگر که برعکس شرایط قبل می باشد، بدین صورت است که سوئیچ را باطن کمان نصب می کنیم. همین پرشر دکمه هنگام وصال فشار به میزان تهیه و تنظیم شده در مخزن کمپرسور هوا،به رخ خودکار کمپرسور هوا را خاموش می کند. فنر در رنج های مختلفی به جهت فشارهای اندک یا فراوان تهیه می شود.بسته به رنج انتخابی همین فنر باز و یا فشرده می شود.بسته به گونه سیال یا گازی که اهمیت دیافراگم تماس پیدا می نماید دیافراگم گونه های متفاوتی دارااست مانند: فیبری، پلاستیکی، فلزی و.. به طور معمول از سوئیچ کنترل فشار دیفرانسیل به جهت تهیه یک فشار و از سوئیچ کنترل فشار دیفرانسیل متغیر به جهت تهیه و تنظیم دو فشار به کار گیری میشود. به جهت گونه بندی اشکال پرشر سوئیچ معیارهای مختلفی وجود داراست و به این ادله میبینیم که در بازار تنوع آنها دوچندان بالاست. منظور از محی فعالیت محلی است که پرشر سوئیچ در آن کارگزاری شده است، برای نمونه پرشر سوئیچی که در رادیاتور شما کارگزاری شده میباشد حساس سوئیچی که زیر آفتاب کارگزاری می گردد و یا این که در رطوبت کار می کند، مختلف می باشد. ممکن است برای کنترل فشار سیال اصلی خورندگی بالا به متریال استیل نیاز باشد در حالی که ممکن میباشد همین متریال استیل نسبت به دی اکسید کربن ضعف خورندگی داشته باشد. که جهت در دست گرفتن فشار سیال و خورندگی سیال نیاز به محصول استینلس استیل باشد. لکن یک عدد از ملاک ها در اثرگذار واقع شدن سیالات، اقتدار های بالایی می باشد که از جانب آنان پایین اثر گذاری فاکتوری به نام فشار تامین می شود. در حالیکه درصورتیکه سیال کاری آب باشد حساس رطوبت و فشار بالایی در تماس است. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان بیشتر در گزینه پرشر سوئیچ اسکواردی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر