سینهها نیز چنین کلیدی بالا رفتن سن، دستخوش تغییراتی میشوند. بخش اعظمی از زنان برآمدگی یا این که تغییراتی را در سینه پیدا میکنند، اما برخی از این موارد تغییرات نرمالی هست که در پروسه متفاوتی از چرخه قاعدگی ممکن سرطان سينه جور 4 میباشد بروز کند. خطر ابتلا به سرطان سینه در زنانی که در رژیم غذایی خود، میوه و سبزیجات، غلات کامل، حبوبات و آجیل، روغن زیتون فرا بکر و ماهی به کارگیری می نمایند ممکن می باشد کمتر یابد. در فرآیند اولیه، سرطان پستان ممکن می باشد علامت ها قابل لمس نداشته باشد (علائمی که مریض می تواند متوجه آن شود). به گزارش رابطه ها عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، پزشک آسیه الفت بخش جراح عمومی اهمیت ابلاغ این که سرطان سینه شایعترین سرطان در زنان است و از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: در اکثر موردها سرطانهای سینه به وسیله خود بیمار تشخیص دیتا می‌شوند یعنی یک آرم در شخص پیدایش کرده و موجب مراجعه شخص به پزشک میشود. به گفته عضو انجمن زنان و مامایی ایران، اشخاصی که سوابق سرطان در یک سینه دارا‌هستند احتمال اینکه سینه دیگر هم دچار شود بالا است. وی افزود: هنگامی که فردی به سرطان سینه در گیر میشود، چون اولی مسیر تخلیه لنف سینه به غدد لنفاوی پایین بغل است، اولین محل انتشار تودههای سرطانی هم به همین غدد است. همین جراح عمومی مهم بیان این که ماموگرافی سن مشخصی دارد گفت: بافت سینه در زنان ذیل ۴۰ سال متراکم است و ماموگرافی نمیتواند ضایعات را بدرستی تشخیص دهد. به یاد داشته باشید درصورتیکه در مقطع شیردهی می‌باشید و اهمیت عده ایی در سینه خود روبرو شده اید تصور سرطانی بودن آن را از سر بیرون کنید چرا که شیردهی احتمال ابتلا به سرطان سینه را کمتر می دهد. پزشک اغلب سرطان سینه را در عاقبت غربالگری معمول یا این که هنگامی که زنی پس از تشخیص علائم به پزشک معالج مراجعه می نماید ، تشخیص می دهد. ولی می بایست بدانید تنها اهمیت تشخیص به موقع و زود زمان این بیماری می توانید آن را درمان نمایید و صرفا در همین صورت می باشد که دیگر سرطان بیماری مهلکی نخواهد بود. در بخش اعظم موردها همین توده متحرک نمیباشد و به بافت یا این که پوست سینه چسبیده است. به این ترتیب فرد در شکل لمس توده در حوزه‌ زیر بغل باید به دکتر معالج مراجعه کند، البته در بخش اعظم موارد این غدد ریاکتیو هستند. در زمان حاضر به طور متوسط سن ابتلا به همین بیماری در کشور ایران در میان ۴۵ تا ۵۵ سال است در حالی که همین سن در کشورهای غربی در بین ۵۰ تا ۶۰ سال است. هر یک از سینه های شما حاوی لوب های بافت غده ای هست که مثل گلبرگ های یک گل مینا در کنار نیز چیده شده اند. در حین معاینه ، ممکن است نیاز باشد فرد دستان خویش در وضعیت های متفاوت نظیر بالای سر یا این که در کنار خود قرار دهد. رهروان یادآور شد: ورزش و تغذیه مطلوب و تندرست از دیگر راهکارهای پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه هست چرا که سبب بالابردن سیستم ایمنی تن می شوند. وی اهمیت بیان این‌که ترشح از نوک سینه از علائم سرطان سینه است، افزود: ترشح ازنوک سینه همانقدر که ممکن میباشد بی حیاتی باشد، همان میزان حایز کلیدی و یک عدد از نشانههای سرطان سینه است. این دسته شایعترین فرم جمع سرطانی سینه است. رئیس مجموعه تحقیقات جهاددانشگاهی درباره روشهای تشخیصی سرطان سینه گفت: همانطور که ذکر شد بیشتر سرطانهای سینه توسط خود فرد تشخیص داده میگردند و همین زمانی هست که عده حداقل از یک سانتی متر بزرگتر شده هست و هرچه عده بزرگتر باشد، سلولهای سرطانی ممکن است از روش عروق خونی پخش شوند و به غدد لنفاوی و یا ارگانهای دیگر بروند. بدین ترتیب بهترین دوران برای انجام ماموگرافی غربالگری (نه تشخیصی) از سنین بالای ۴۰ سال است و به زنان بالای ۴۰ سال که قصد چکاپ دارند، توصیه به انجام ماموگرافی داریم. رخ ظاهری و بافت سینه اصلی گذشت زمانه و پیر شدن تغییر و تحول میکند. دکترالفتبخش درباره علائمی که کلیدی سرطان سینه ظهور میکند گفت: مهمترین و شایعترین علامت سرطان سینه وجود تودهای در سینه شخص میباشد که درد ندارد. همین وضعیت میتواند فارغ از هشدار رخداد بیفتد و ممکن هست زیاد ترسناک به لحاظ برسد. ولی در حدود ۱۰ % موردها ممکن می باشد همین توده درد داشته باشد یا این که در درصدی از مورد ها متحرک است. همواره خط مش اول در تشخیص سرطان سینه، معاینه سینه به وسیله خود شخص است،چون در کشورهایی نظیر مرزوبوم ما، علت بیشتر مراجعات تودههایی است که خویش فرد روی سینهاش پیدا کرده است.بسیار پیشنهاد میگردد معاینه سینه در روز آخر قاعدگی و در تحت دوش حمام که سینه لغزندهتر می باشد انجام شود.هر تودهای در سینه سرطان نیست و در واقع کاهش از ۱۰ % تودهها سرطانی هستند،تودههای سرطانی به تدریج بزرگ میشوند و ناچیز اندک بعد ها آنان بیشتر میشود.

ایندکسر