سدیملوریلسولفات یا سدیم دودسیل سولفات یک ادغام آلی مصنوعی، جامد بیبو، سفید مایل به کرمی و یک روکنشگر آنیونی میباشد که در اکثری از محصولات تمیزکننده و بهداشتی استعمال میشود. همینطور EPE، سدیم لوریل سولفات را یک ماده ی ایمن در محصولات بهداشتی و مورد استعمال روزانه معرفی کرده سدیم لوریل سولفات مضرات است. آنچه در به کارگیری این ترکیبات باید مورد توجه قرار گیرد غلظت این ترکیبات در فرمولاسیون و مدت وقتی میباشد که پوست در تماس اهمیت همین ترکیبات است. این مولکول اساسی یک انتهای ۱۲ کربنی است که به یک تیم سولفات متصل میباشد و به مولکول خواص آمفی فیلیک مورد نیاز یک شوینده را می دهد. زمان خرید کردن همین ماده دقت نمایید که ظروف آن پلمپ باشد و قطعا آن را از فروشندگان دارای تهیه و تنظیم کنید. به این دلیل توصیه می شود که محصولات آرایشی نباید شامل غلظت های بیش از 1 درصد از این مخلوط شیمیایی باشند. 2. سدیم لوریل سولفات سبب ساز شکسته شدن سد رطوبتی پوست شده و خویش به راحتی در پوست رخنه میکند و به دیگر مواد شیمیایی این قابلیت و امکان را می‌دهد تا به راحتی شکافت کنند. همچنین می توانید به دنبال شامپو های ساخته شده اساسی روغن های یگانه باشید و یا این که موهای خود را حساس نوشابه های گازدار شستشو بدهید تا از اثرات منفی شامپو های مرسوم در امان باشید. ساختار مولکولی آن بصورت یک ارگانو سولفات و یک نمک است، همینطور اصلی یک دنباله ی 12 کربنی هست که به یک تیم سولفات متصل گشته. همین ادغام همچنین اصلی خاصیت تخریشی میباشد که اکثر وقت ها همین ترکیب را در مطالعات بالینی به طور عمدی برای تخریش پوست به کارگیری می کنند. اینكه حتی چنانچه سولفاتها را در بالای لیست تركیبات تشكیل دهنده دیدیم به آن مضمون‌ وجود ندارد كه همین شامپو خشن میباشد و لزوماً به مو جراحت میزند و پوست را تحریك میکند. میدانستید كه بعضا از تركیبات منجر میگردند تحریککنندگی سولفاتها كم شود. پوست کلیدی نیز شکافهایی دارااست که کارداران جراحت رسان از آن عبور می کنند و به پوست می رسند. آزمایشهای لابراتواری نشان دیتا میباشد اثر تخریب سولفات لاریل سدیم تا ۱۷ روز روی پوست باقی میماند. غلظت بحرانی میسل (CMC) در آب خالص در دمای 25 درجه سانتیگراد 8.2 میلی متر است. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب سایت سدیم لوریل سولفات خرید.

ایندکسر