بعنوان نمونه ، در پروسه پیل جیوه کاستنر-کلنر (Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد استفاده می‌گردد و ملغمه سدیم حاصل اهمیت آب ادغام میگردد و ساخت هیدروکسید سدیم مینماید و در مراحل دیگر به اسم پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می کند و دیافراگم (از فرآورده پنبه کوهی یا بقیه مواد غشایی) ، فراوردههای آند و کاتد را از سود پرک 99 نیز قطع میسازد. به تیتر نمونه ، در فرایند پیل جیوه کاستنر-کلنر (Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد به کارگیری می شود و ملغمه سدیم حاصل دارای آب ترکیب میگردد و ساخت هیدروکسید سدیم می نماید و در روند دیگر به نام پیل دیافراگم، الکترولیت از آند به کاتد حرکت میکند و دیافراگم (از متاع پنبه کوهی یا این که سایر مواد غشایی)، فراوردههای آند و کاتد را از نیز انقطاع میسازد. ایجاد مواد شیمیایی: در صنایع شیمیایی حدود 40 درصد از سود کاستیک تولیدی بهعنوان یک ماده نخستین و پایه برای ساخت بخش اعظمی از مواد شیمیایی مصرف میشود. همینطور سود کاستیک بهمنظور براقکننده شیمیایی محصولات آلومینیومی مورد مصرف است. اهمیت دقت به این‌که سود سوز آور اقتدار خورندگی بسیار بالایی دارد، به همین عامل باید به وسیله پمپ های اختصاصی به داخل چاه آب یا این که حوضچه های تصفیه تزریق شود و از تماس دست و چشم با آن ها باید دوری شود. امروزه بسیاری از خانم های منزل دار هم به خواسته صرفه جویی اقتصادی و نیز به علت اقتدار فراوان بالاتر سدیم هیدروکسید نسبت به مواد موجود در بازار از این کالا به کارگیری می نمایند. فرم پولک آن سود پرک و فرم گرانوله سود گرانول در بازار نامیده می شود. به عبارتی طور که اشاره شد، همین مواد به شکل جامد و مایع در بازار موجود می باشند و جايگاه خلوص آنان هم حساس هم گوناگون است. قیمت سود پرک در آمریکا، آمریکای لاتین، اروپا و آسیا مختلف است، به طور نمونه ارزش همین ماده شیمیایی در کشور ایران به ازای هر یک کیلوگرم دربین 3200 تا 4600 تومان می باشد. به تیتر نمونه گازهایی که از سوزاندن سوخت های فسیلی منتشر می شوند، حاوی مقادیر قابل توجهی اکسید گوگرد هستند. دو مورد از مهمترین محصولاتی که حاوی سود کاستیک هستند و در مصارف خانگی استعمال می شود، محلول های لوله بازکن و محلول های سفید کننده هستند. محلول های سفیدکننده کلری (سفید کنندههای حاوی کلر مثل سدیم هیپوکلرید یا این که همان آب ژاول) از ترکیب کلر و محلول سود کاستیک حاصل می شود. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد اکثر در مورد سود پرک گوهر لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر