پس پیستون ماشینهای سواری اصلی پیستون اتومبیلهای سنگین تفاوت متعددی دارا‌هستند . گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی ترویج بیشتری دارا‌هستند البته دسته آهنگری آن به جهت موتور های سنگین و لبریز قدرت به کار گیری می شود.پیستون ریختگی متخلخل می باشد و برای بازه بیش از ۵۰۰۰ به دور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. بر اثر آلودگی های کربنی و ارتقاء رسوبات در محفظه احتراق، حلقه قدرتمند به حرکت آزادانه در شیار پیستون نمی باشد و به اصطلاح «قفل رینگ» ساخت می شود. پیستون قطعه ای هست استوانه ای صورت که درداخل سیلندر اساسی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت وبرگشتی دارد. آیا پیستون در قدرت یا این که سرعت اتومبیل تاثیری دارد ؟ هنگامیکه تاج پیستون به رنگ خاکستری در امده میباشد نشان دهنده این می باشد که موتور داغ کرده میباشد . پیستون های آلومینیومی در نتیجه ارتقاء دما اکثر از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین فرمان ممکن میباشد باعث از فی مابین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بیشتر گرم می شود و همین دستور منجر می شود که باز هم بخش اعظم انبساط یابد.اما اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن هست سبب ساز خود سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن است موتور آسیب ببیند. همچنین در پیستونهای چدنی ممکن میباشد اتاق احتراق بر روی سر پیستون قرار بگیرد. متاع بکار رفته در ایجاد اشکال پیستون خودرو سبب ساز کارایی بهتر و عملکرد مضاعف موثری در آن خواهد شد؛ زیرا همین قطعه در دمای زیادی قرار گرفته و در شرایط سختی به فعالیت خود ادامه می دهد. نسبتاً از آن روی که سازندگان این قطعه، به میزان زیاد ناچیز به آن رخ بیضوی می‌دهند چراکه به دمای پیستون به زمان حرکت ماشین به شدت بالا می‌رود و حتی ممکن می باشد به دماهایی زیرا ۲۲۰۰ مرتبه سانتیگراد نیز برسد و همین دستور باعث انبساط پیستون خودرو می‌گردد و در همین حالت می باشد که پیستون رخ استوانهای به خویش میگیرد. وجود لقی هم در میان سیلندر و پیستون حائز حساس است. خودروهای امروزی عمدتا کلیدی مقادیر متعددی بوش و پیستون و سیلندر میباشند که تعداد زیاد همین قطعهها منجر افزایش قدرت و گیرایی خودرو می گردد و همین ادله نیز سبب ساز ارتقاء اساسی آنها شدهاست. سازه بر همین به تعداد سیلندر در هر موتور پیستون داریم. اما به ادله انبساط بسیار بدنه آنها، سازندگان بدون چاره می شوند به جهت پرهیز از گریپاژ، پیستون را اهمیت لقی زیاد بسازند. ولی این قطر و وزن در موتورهای دیزل ممکن هست کلیدی یکدیگر تفاوت داشته باشد. در حقیقت نقش حلقه پیستون در اختیار گرفتن اصطکاک فی مابین پیستون و دیواره سیلندر، مدیریت تبادل حرارت بین پیستون و دیواره سیلندر، مراقبت جرم ترکیب بنزین و هوا، محافظت روغن و روغن کاری سطح ها در تماس اهمیت یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. قطر پیستونهای موتور اتومبیل فی مابین ۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر (۳ تا ۴ اینچ) متغیر است. در بسیاری از میله های اتصال یک شکاف از انتهای تبارک ، از نحوه شفت ، تا رخنه خروجی در امتداد طول آن‌ها ایجاد می شود. همانگونه كه ملاحظه مي شود اصلی وجود لبه شيبداري در قسمت بالايي رينگ ، هنگامي كه پيستون و رينگ به سمت بالا حركت مي كنند ، رينگ بر روي لايه روغن روي جداره سيلندر لغزيده و ازجارو كردن روغن به سمت محفظة احتراق جلوگيري مي شود ، درحاليكه زمان حركت رينگ و پيستون به سمت پايين ، توسط کناره تيز رينگ ، روغن ها از روي ديوارة سيلندر جارو شده و از طريق جا رينگي و ترک ها و شيارهاي جاررينگي به داخل پيستون و نهايتاً به باطن كارتل هدايت مي شود . شکاف گژن پین: این بخش محل قرار دادن گژن پین است. چدن به استدلال وزن دوچندان آیتم به کارگیری قرار نمی گیرد. متاع پیستونها به طور معمول از چدن یا آلومینیم انتخاب میشود. پیستون از دو متاع آلیاژ آلومینیوم و یا این که آلیاژ چدن ساخته می شوند که هر کدام حیاتی مزایا و معایبی میباشند . خودروهایی که دارای زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، برای خودداری از برخورد سوپاپ با تاج پیستون شیارهایی بر روی آن ساخت میکنند. انتهای تبارک با یاتاقان در دو نصفه است. ضربه پیستون معمولاً هنگامی موتور سرد هست ، قبل از این‌که پیستون زمانه گرم شدن و انبساط خویش را داشته باشد ، بدتر می شود. قسمت پایینی میله را درپوش میله می نامند و اساسی میخ یا این که پیچ به خود میله محکم می شود. قسمت بالای میله اتصال که به پیستون محکم شده میباشد ، انتهای ریز نامیده می شود. این پیستون ها به جهت موتورهای ریز و موتورسیکلت ها استفاده شده و به دلیل ماهیت عملکرد موتور های دو دوران ، در معرض توشه های شدید مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند . در حرکت انبساط تا ۱۸۰۰۰ نیوتون (۴۰۰۰ پوند) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود.وقتی دارای سرعت دوچندان رانندگی می نمایید این حادثه در هر سیلندر ۳۰ تا ۴۰ بار در ثانیه شکل می دهد.دمای کف پیستون به ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد(۴۰۰۰ جايگاه فارنهایت) یا این که بخش اعظم می رسد. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد آدرس پیستون سازی تبریز بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر