شما می توانید مایعات بیشتری را به رژیم غذایی خویش طولانی تر نمایید تا پوست شما را هیدراته نماید و حساس پوشیدن یک سینه بند ورزشی می توانید کاهش افتادگی را مشاهده نمایید. پوشیدن سوتین تنگ یا این که گشاد عاقلانه نیست، پس اطمینان از سایز مناسب سوتین مورد قضیه حساس اهمیتی است. زمانی پس از مقطع شیردهی، میزان یا این که رخ سینه تغییر متعددی میکند، برخی مادران تصمیم به کار جراحی زیبایی میگیرند. جراحی لیفت سینه یا به عبارتی سفت کردن سینه به همین صورت میباشد که، یک جراح سینه خوب، پوست های راحت و افتاده و اضافی را از بر روی سینه های شما برمی دارد، بعد از آن بافت و فرم سینه را به شکل مطلوب و دلخواه در آورده و سپس از آن نوک و هاله ی سینه را بالا رفع افتادگي سينه مهم ورزش می برد. معاینۀ سینهها، به ویژه در ماههای بعد از آن از اتمام و انتها شیردهی که شکل و اندازۀ سینه تغییر و تحول می‌نماید اساسی است. پس یک توشه در سال یا هر دوران که متوجه تغییرات غیرمعمولی در سینه شدهاید، برای بررسی آن به پزشک مربوطه مراجعه کنید و خوب تر است دوران مناسب مراجعهٔ بعدی به دکتر معالج را از خود او جویا شوید. بخش اعظم خطرات احتمالی که می تواند در مورد ماموپلاستی رخ دهد اساسی کار های جراحی دیگر یکسان است و کلیدی گزینش یک پزشک کارشناس و کلیدی تجربه می توانید احتمال وقوع این خطرات را تا حد متعددی کمتر دهید، خون ریزی، عفونت یا این که واکنش های غیر معمول به بیهوشی می تواند از خطراتی باشد که در حین فعالیت جراحی زیبایی ماموپلاستی رخ خواهد بخشید که البته هر یک راه حل مخصوص به شخصی برای خودداری و پیشگیری دارند. خودآزمایی سینه: باز‌نگری سینهها به وسیله خودتان یک خط مش بی آلایش به جهت نگهداری از سالم سینه و تغییرات آن است. به همین خاطر کل بانوان بایستی از سن چهل سالگی غربالگری سرطان سینه را به رخ سالیانه انجام دهند. معاینۀ پزشکی: به جهت اطمینان از کمبود هیچ مشکلی در سینهها واجب میباشد معاینه و باز‌نگری کامل بوسیله جراح سرطان پستان انجام شود.

ایندکسر