جواب طومار به سردبیر، از جانب نویسنده مقاله مورد نقد در آیتم دفاع از نظرات و یافته های علمی خود حداکثر می تواند تا ۱۰۰۰ کلمه و واژه و حاوی یک رخ یا جدول باشد. درصورتیکه یک بیماری تازه تفسیر دیتا می شود می بایست زمینه گزینه گزارش از گزاره اختلالات مربوطه، سیر معمول بیماری، پیشرفت آن یار مهم توضیحات مربوطه ارائه گردد. در عکسها بایستی بر روی چشم بیمار پوشانده شود و هر نوع نشانهای که بتوان حساس آن بیمار را آشنایی حذف گردد. درمقالاتی که بیش از ۴ نویسنده دارند، نام ۳ نویسنده اولیه ذکر شده و بعد از آن عبارتet al آورده شود.اگر صفحات نشریه خارجی در همه شماره های یک سال به رخ متوالی شماره گذاری میشود، ماه و شماره (issue) قابل حذف میباشد . مسئولیت صدق و سقم مطالب ارسالی از نگرش علمی، اخلاقی و حقوقی برعهده نویسنده یا نویسندگان مقالات است. برای چاپ نوشته می بایست نوشته براساس قالب آیتم حیث مجله نگارش شده و به مجله ارسال گردد و لزوماً نیازی به به کارگیری از سرویس ها موسسه ها فعال در این راستا نیست. 3. مقاله دریافتی بهطور به طور همزمان برای بقیه مجلات ارسال نشده باشد و در بقیه مجلات (حتی به زبان انگلیسی و غیره) به چاپ نرسیده باشد. تیتر مجلات مثل آنچه در Index Medicus نمایه سازی شده، ذکر گردد. اضطراری میباشد مشخصات سازمان حمایت کننده مالی طرح در انتهای مقاله قید شود. مشخصات انتها طومار ها و طرحهای تحقیقاتی نیز نظیر مقالات و کلیدی ذکر عبارات “پایان نامه” یا این که “طرح تحقیقاتی “در انتهای نشانی تهیه و تنظیم میشود. نمونه آدرس چکیده طومار یا این که خلاصه مقالات همایش ها و کنگرهها براساس معاهده ونکوور Anderson JC. مثال آدرس مبداء اینترنتی براساس معاهده ونکوور Kimiagar M, Eftekhari H. Survey of goiter knowledge and iodine salt KAP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM , editors. نمونه نشانی یک مقاله فارسی براساس معاهده ونکوور Alvand A, Khoshtinat K, Zandi P, Safafar H, Mazloumi MT, Sharifzadeh Z. Formulation and lab-scale production of low fat and low trans spreads. نمونه آدرس فصلی از یک مکتوب لاتین براساس معاهده ونکوور Petri M. Systemic lupus erythematosus clinical aspects In : Koopman WJ, Moreland LW. مثال نشانی فصلی از یک مکتوب پارسی براساس معاهده ونکوور Ramachandran L, دانلود نوشته نقد ادبی Dharmalingam T. A Textbook of Health Education. بديهي می باشد در حالتی‌که نوشته مجدد براساس راهنماي فوق تدوين و ارسال گردد مجددا از زمانه دريافت نوشته گزینه ارزيابي علمي قرار خواهد گرفت. • در حالتی که نوشته از نقطه نهایی نامه گرفته شده دوران تحصیلی؛ تیتر حرفه و دانش گاه ذکر گردد و در صورتی که از طرح پژوهشی گرفته شده نام طرح و سازمان حامی مشخص شود. گرافها، نمودارها یا این که تصاویری که در Microsoft Word یا PowerPoint ساخت شدهاند را میتوانید به عنوان رخ ارسال نمایید. عکسها باید شماره و تیتر تام داشته باشند و فولدر مهم آنان بصورت TIF همپا دارای جداول و نمودارها در متن جایگزین و ارسال شود. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم دانلود مقاله صادرات فرش دستباف لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر