اين کار توسط پره هاي تعبيه شده که در اين نوع از دسته دیسکی می باشد رخ می پذيرد اين در اختیار گرفتن دبی هوا در مواقعی که نياز به هوا دهی در يك ناحيه و يا در يك فصل از سال و نيز براي در دست گرفتن سرعت و تنظيم هوا دهی مطلوب در شاخه هاي متعدد كانال باشد اهميت پيدا مي خرید دمپر کانال کند. همین دمپر به حیث ساختار دوچندان مشابه به روزنه هوای موازی برقی می باشد، دارای این تفاوت که تیغه های همین دمپر هوا بر مغایر تیغه های دمپر موازی بصورت معکوس و در اصطلاح بصورت ۷و۸ کار کرده و فرمان گشوده و بسته شدن در دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از یک موتور دمپر که در قسمت نمای دیواره ی دمپر کارگزاری شده صادر می گردد. در زمان بروز آتش سوزی، بخش بندی مفید ساختمان از حیث مقاومت در برابر آتش و دود، از این جهت که ساکنین در مکانهایی اهمیت در و پنجرهها و منافذ تجهیز شده به جهت دوری از نفوذ دود قرار داشته باشند یا این که در اماکنی امن که قبلا طراحی شده مانند رویکرد پله ها، مضاعف حائز حیاتی است. دمپر در سردخانه امر گشوده و بسته کردن روزنه را از بورد و یا این که در یخچالهای مکانیکی و نصفه مکانیکی از ترموستات اخذ میکند. هدف از همین فرآورده کنترل میزان هوای عبوری از کانال یا این که داکت هوا از می­باشد. در برخی از موارد، برای یاری به در دست گرفتن مقدار احتراق هم دمپر تا حدودی بسته می شود. این عملکرد کاربرد بسیاری در سیستم های در دست گرفتن هوشمند دارد. به این ترتیب از فاسد شدن مواد غذایی که باطن فریزر وجود داراست خودداری می شود. در همین بخش از نوشته ی آموزش تعمیر دمپر سردخانه یخچال می خواهیم درباره ی چگونگی عملکرد این قطعه توضیحاتی را ارائه کنیم. دمپر فریزر همان نوع که گفته شد مسئول انتقال هوای سرد از سردخانه به یخچال است. مطابق آموزش تعمیر دمپر یخچال فریزر، دمپر سردخانه یخچال فریزر وظیفه دارد سرمای مورد نیاز برای مراقبت مواد غذایی را از یخچال فریزر گرفته و به باطن یخچال فریزر انتقال دهد. این قطعه که جزو قطعات مکانیکی دستگاه به شما می رود مابین سردخانه و سردخانه قرار می گیرد. در همین نوشته قصد داریم تدریس تعمیر دمپر سردخانه فریزر را به شما عزیزان ارائه کنیم. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه با دمپر کانالی چیست وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر