در ادامه به تحلیل گونه های دمپر پرداخته ایم. سیستم دستور مهم استفاده از فیوز حرارتی اساسی نقاط کار68 و 79 رتبه سانتیگراد قابل به کارگیری در هر سه مدل دمپر. در رخ خواهش کلیدی طولانی تر کردن نوارهای عایق در دربین دو جداره لبه پره ها می قدرت نشتی را به دست کم رساند. دمپر هوای برقیِ موازی به وسیله یک شفت که به موتور دمپر متصل می شود عملیاتِ باز و بسته شدنِ پرّه های دمپر را به انجام می رساند. در هر دو آیتم موتور اساسی استفاده از یک کوپل مکانیکی به damper متصل می گردد. دمپر آتش همچنین میتوانند پس از دریافت یک سیگنال الکتریکی از یک سیستم اعلام حریق اهمیت استعمال از سنسورهای دود بسته شوند و مانع سرایت اتش و دود به مکان های همسایه شوند. همین جور موتور دمپرها مجهز به سنسوری کلیدی به دود و حریق هستند که در دمای بالاتر از 70 سکو سانتیگراد فرمان بسته شدن مسیر جریان انتقال هوا را صادر می کنند. تشدید فرکانس ها در موتور، اثرات مخربی مثل تخریب فلایویل (Flywheel)، ریلکس شدن پیچ ها، نامنظم فعالیت کردن زمانه بندی گشوده و بسته شدن سوپاپ ها (Valvetrain Timing) و در موقعیت بحرانی پاره شدن زنجیر تایم، که موجب قفل شدن موتور می شود، و بخش اعظمی مشکلات دیگر را به همپا دارد. دمپر هوا ی گرد در بین کانالی هم به صورت گرد به گرد تولید می شود که در این صورت ساختار این دمپر هوا تماما گرد خواهد بود.اگر بخواهیم دمپر هوا ی چهارگوش را در در بین کانال گرد جانمایی کنیم بایستی هر دو طرف دمپر هوا ی چهارگوش را مهم دو تبدیل گرد مجهز و آنگاه دمپر را به کانال هوا ی گرد متصل کنیم. در صورتی که دمپر هوا ی برقیِ گرد مهم قطر متعارف و مقداری باشد می توان آنرا بصورت فیتینگی(اُورلپ) به قطعاتِدقبلی و بعدی متصل نمود، ولی چنانچه قطر دمپر هوای گرد پهناور باشد می بایست از فلنچ به جهت اتصال دمپر به امتدادِ لاینِ اصلی کانال هوا به کارگیری نمود. خصوصی است که متناسب با دسته دمپر از آن استفاده می شود. هنگامی که فرکانس های واردشده به شی اهمیت فرکانس طبیعی شی برابر شوند همدیگر را تقویت می کنند و بسیار مخرب می شوند، به همین پدیده تشدید یا این که رزونانس می گویند. میل لنگ در برعلیه این ضربه ها مثل فنر عمل می کند، اما خواص فنری آن نمی تواند تغییر صورت به وجودآمده را از فی مابین چیره شود و میل لنگ را به وضعیت اولیه برگرداند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت damper 190×51 وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر