بایستی از طراحی آنان محافظت و دقت شود تا اطمینان حاصل شود که ساختمان در معرض دید جدی از نزدیکی و بدور قرار دارد. 2-سیم مفتول: به کار گیری از سیم آهنی مفتول به قطر 2 میلی متر به جهت این که به ملات پشت سنگ گیر نماید و سنگ سفت و محکم نگه داراست تا از خطر ریزش و پرتاب آن خودداری به فعالیت بیاید. همین اتصالات بایستی بضاعت و توان تغییر و تحول مکان در فریم ها یا اعضای بنا ای محیطی را به رخ موثری به نما انتقال دهند.در گزینش نما تا جایی که برایتان مقدور میباشد مصالح سبک و منعطف پذیر تعیین گردد. بعد ریسمان کشی انجام شده و همه فرورفتگی ها و برجستگی های موجود در نما مرحله می شود. 4-اسکوپ 3 پایه: نخستین شیاری در سنگ به وجود آورید آن‌گاه درون شیار چسب بزنید و کناره سوم این اسکوپ را درون شیار می گذاریم نمای ساختمان طبقه دوم تا خشک گردد. نما باید اهمیت مرحله تحت عمل برقراری و اقتدار اتصال خوبی داشته باشد تا در روزگار واقعه ی زلزله خطرات انقطاع شدن و فرو ریختن و ریزش آن وجود نداشته باشد. زیرا در پشت سنگ حالت چسبندگی خاصی ساخت می شود که این چسبندگی مانع از جدا شدن سنگ از ملات پشت سنگ و نمای ساختمان خواهد شد. سنگ به علت داشتن مرحله نسبتاً صاف، مکش آب پایین می تواند به راحتی در اثر کوچکترین حرکت زمین لرزه ای از ملات پشت خویش انقطاع شود و به ذیل پرتاب شود به خصوص سنگهای گرانیتی که سطح صافی دارا هستند و از لحاظ قدرت مکش آب در حد تحت قرار گرفتند. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه نمای ساختمان ب انگلیسی لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر