دریچه دیافراگم اهمیت در دست گرفتن عمق عرصه می تواند به عکس های شما بعد از آن ببخشد. از طرف دیگر ، یک روزنه دیافراگم کوچک سبب ساز تاری بک گراند می شود ، که به طور معمول برای برخی از اشکال عکاسی نظیر مناظر طبیعت و هم چنین در معماری ها ساخت دریچه سقفی مفید است. دریچه های سمی لونار در میان بطن ها و شریان های خروجی قلب قرار گرفته اند. حساس حرکت در دربین محفظه های روشن و بدون‌نور ، عنبیه دیده شما منبسط شده یا کوچک می شود و ترازو مردمک چشم شما را در اختیار گرفتن می کند. روزنه گزینه به کار گیری به جهت بده بستان روزنه ممکن میباشد مکانیکی (فلزی) یا این که بیولوژیک(دریچه قلب خوک) باشد که هرکدام خوبی و بدی یگانه خود را دارند. این قطعه معمولا از بدنه آلومینیومی یا این که مواد ترکیبی ایجاد میشود. همین قطعه به تیتر پشتیبان موتور اتومبیل وظایف زیادی را زمان فعالیت موتور ایفا میکند. 2. ECG نوار قلب: نوار قلب حیاتی ثبت کار الکتریکی قلب چهره یی از هر ضربان به ما دریچه سقفی تخت میدهد. یک پیشرانه باطن سوز برای ساخت توان مورد نیاز خود مجبور به عمل پیوسته میباشد. در این حالت، به جهت تشخیص بهتر علت همین صدای طولانی تر نیاز به تست های دیگر هست. پخش هوا اصلی تیغه های ثابت در دست گرفتن هوا برای چرخش افقی تخلیه هوا را آماده می کند. در ابتدای دیاستول بطنی خونی که به طرف قلب باز می گردد باعث لبریز شدن سینوس ها شده و لت های دریچه ها را به طرف یکدیگر می فشارد. این دریچه ها در شروع استراحت بطنی (دیاستول) بسته شده و صدای دوم قلبی را تولید می کنند. این دستور سبب ساز بسته شدن دریچه می شود. در این گونه دریچه ها مقدار بالای پخش هوا در فضای تحت سقف سبب ساز می شود سکو حرارت و سرعت هوای ادغام سریعا متعادل شود.قابها و پره ها از پروفیل آلومینیوم کششی به ضخامت 1/5 میلیمتر کلیدی روکش آنادایز شده آلومینیوم با میزان مرغوب بودن مطلوب تهیه و تنظیم می شوند. لبه های لت های هر دو روزنه به دیواره ی شریانی چسبیده اند و سینوس ها را تشکیل می دهند. به هنگام دیاستول هنگامی خون پس زده می شود، سینوس های آئورتی را لبریز کرده و وارد شریان های کرونری می شود تا میوکاردیوم را خونرسانی کند.

ایندکسر