که چرخش جریان یکنواخت هوا را به شکل افقی توسط پره های پی درپی نیز مرکز صورت می گیرد. منحصربه‌فرد کانال هایی که به شکل افقی در بالای پروژه ها پیاده سازی شده اند و دهانه انشعاب نیز از رویکرد سقف کاذب خارج می رود از دریچه سقفی هوا بهره برداری خواهد شد. مثل دریچه های گردابی (خورشیدی) و دریچه سقفی گرد تخت پخش هوای دریچه های سقفی گرد پررنگ نیز به صورت 360 رتبه میباشد که به پخش هر چه همگن تر جریان هوای عبوری یاری می کند حساس همین تفاوت که الگوی پخش هوای همین مدل از روزنه های تهیه و تنظیم هوا به صورت پخش نیمه افقی (Semi Horizontal) دریچه سقفی رحمتی می باشد. همین دریچه های تهیه هوا به ادله ساختار آیرودینامیکی پره ها صدای مضاعف پاره ای در هنگام عبور جریان هوا از بر روی پره ها تولید می کند. به استدلال خاصیت جداشوندگی فنری پره ها از کادر دریچه، پره های همین محصول را می اقتدار به راحتی از کادر قطع کرد و عملیات نصب را از باطن کادر اجرا کرد که باعث می شود روی رخ قاب نیازی به ترک پیچ نباشد. در صورت نیاز مشتری میتوان دریچه را همراه با رخنه پیچ در قاب، دمپر پشت دریچه ای پروانه ای ، دمپر پشت روزنه ای نیم برگه ، تبدیل پشت روزنه جهت کانال فلکسی بل، دریچه داخل تایل آرمسترانگ و در انواع متعدد رنگ های پودری الکترو استاتیک ساخت نمود. همچنین، ارتفاع همین جور از فن کویل ها، عموما بخش اعظم از نیم متر بوده و متناسب حیاتی گنجایش دستگاه ارتقاء می یابد. از دریچه های کولر سقفی هوا در بیشتر شرایط ها مخصوص هوای رفت و گاهی زمان ها برای برگشت هوا بهره برداری خواهد شد. به جهت نصب درست دریچه های سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی، میزان بازشو سقف می بایست به ترازو 7 سانتی متر از بعد ها پشت روزنه پهناور تر باشد. این دریچه ها قابلیت نصب بر روی انواع سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به شبکه های گرد را دارد. پخش و توزیع هوای روزنه های سقفی گرد تخت و برجسته به صورت 360 مرتبه هست که باعث توزیع همگن تر هوای عبوری می گردد. لازم به ذکر است در صورتی که کانال سازی کولر شما به شکلی باشد که کانال ها به صورت افقی در سقف اجرا شده باشند و دهانه انشعاب از سقف کاذب خارج شده باشد ، از دریچه های سقفی چهارگوش به کار گیری می شود. استعمال از همین نوع از روزنه ها نیز در سقف های کاذب و نیز در سقف های ساده امکان پذیر هست .

ایندکسر