همین محصول ایجاد شرکت مرک آلمان بوده و به شکل پودری عرضه می گردد. ب- به استدلال عدم تغذیه به اندازه برگ های انتهایی به خصوص برگ های پیرتر، به رخ زرد رنگ رنگ خواهند بود و از لبه ها آغاز به خشک شدن خواهند کرد. مشهور به عنصرکیفیت ،به این علت سبب افزایش تناژ محصولات ومقاومت به بیماری ها می گردد. یکی از دیگر از کاربردهای سولفات پتاسیم در کمتر اسیدیته خاک و یاری به جذب خوبتر آهن، فسفر و عنصرها ناچیز مصرف می باشد. بیمارانی که این دارو مصرف نیز پیشنهاد می شود به میزان پاره ای از صبحانه بدون هیچ نوع مواد غذایی سنگین ، آن را به اثر مفید ترین دارو به ارمغان بیاورد. صنایع شیمیایی/ کشاورزی/ دارویی/ غذایی و… در این بازه زمانی نیاز غذایی مقداری دارد. بهترین گزینه برای از بین بردن نبود پتاس در کشت های هیدروپونیک محسوب می شود. کود سولو پتاس از کاربردی ترین و بی ضررترین کود شیمیایی غیر آلی می باشد که منبع مهربانی برای تامین پتاسیم گیاه در فرآیند آخری رشد محسوب می شود. منجر ارتقاء کیفیت و وزن خشک خشکبار (پسته و..)و همچنین پرهیز از پوکی مغز در آن می شود. همچنین از پتاسیم سولفات در صنایع نظامی و شیشه سازی به کار گیری می شود. همین ماده منجر تولید پروتئین نشاسته و قند در گیاه می شود همچنین فعالت انزیم ها و فوتوسنتز را سولفات پتاسیم خوراکی ارتقاء می دهد. بدلیل خاصیت اسیدی سولوپتاس سبب ساز شستشوی سیستم های آبیاری قطره ای ونازل ها می گردد. شستن پوست اساسی آب و صابون و شستشوی دیده کلیدی آب در زمان تماس مهم این ماده اهمیت است. سولفات پتاسیم جامدی سفیدرنگ کلیدی فرمول شیمیایی K₂SO₄ هست که یکی از نمکهای دارای دارای پتاسیم محسوب می شود و از روشهای مختلفی ساخت می سولفات پتاسیم روتک گردد. سولفات پتاسیم منیزیم ساخت شرکت کیمیا کود طبرستان که یک عدد از محصولات لبریز فروش این کمپانی می باشد. یکی از روشهای ایجاد آن واکنش پتاسیم کلرید و اسید سولفوریک است که حاصل این واکنش پتاسیم سولفات و اسید هیدروکلریک است.

ایندکسر