صرافیها به دو رخ عمل میکنند: یا این که به رخ مستقیم اساسی صرافی وارد مبادله میشوید و از آن بیت کوین میخرید یا این که صرافی بهعنوان بستری برای معرفی فروشنده و خریدار به هم فعالیت میکند و کارمزد واسطهگری خودش را میگیرد. اساسی این وجود، کارمزدهایی که این صرافی از معاملات ارزهای دیجیتال میگیرد ثابت میباشند و از تمام ارزهای دیجیتال، پشتیبانی میکند. در این بازارها طرفین معامله، بهصورت مستقیم از طریق یک سیستم معاملاتی (که مشابه آن در بورس به نصب نام دارد) دارای یکدیگر در رابطه میباشند و می توان سفارش کلیه معاملهگران بازار را در یک صفحه بهصورت لحظهای دید. بعضا اشخاص هم که ماینر دارا هستند و خودشان بیت کوین استخراج میکنند، بهصورت حضوری اقدام به فروش بیت کوین می‌کنند و دارای خرید کردن از آنها این شانس را دارید که از پرداخت کارمزد نجات پیدا کنید. چنانچه به هر علتی نخواستید که در فضای تارنما خریدوفروش کنید، برخی سایتها همین قابلیت را آماده کردهاند که کاربران در وبسایت حیاتی دسترسی به شماره تماس همدیگر، بیرون از وب سایت قرار ملاقات بگذارند و به مبادله بپردازند. برخی گروههای تلگرامی نیز ادعا میکنند که امکان خرید و فروش بیت کوین را دارا‌هستند که به علت کلاهبرداریهای گستردهای که از همین طریق انجامشده است، ما انجام آن را سفارش نمیکنیم. بهصورت کلی اطلاعات مختلفی به جهت انجام یک بررسی در نمودار بیت کوین حتمی خرید و فروش بیت کوین غیر رسمی است است. به همین دلیل خوب تر خواهد بود در صورتی که خریدوفروش آنهم از طرز internet انجام شود. شما به چند دلیل اهمیت ممکن میباشد در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید. به این ترتیب در موضوع حداقل میزان خرید کردن بیت کوین شما می بایست در لحاظ بگیرید که در قبال وقت و انرژی که صرف می کنید قرار هست چه سود را به دست آورید. شما مهم حضور در هر زمینه اقتصادی دیگر می توانید پول هایی بسیار بالاتر از این ها سود کنید. در چند سال پیشین قیمت بیت کوین دربازار های جهانی از چندین صدم دلار آمریکا به تعدادی هزار دلار ارتقا یافته هست و شمار شرکت های خدماتی و تاجرانی که بیت کوین می پذیرند نیز درحال ارتقاء است. صعود آخر بیت کوین، در سال 2020 و همزمان مهم پاندمی کرونا رخداد افتاد.

ایندکسر