دوره زندگی آن ملازم اهمیت زمان زندگی زنبورها می باشد و از سطح لاروی تا زنبور بالغ، خون زنبور را مکیده و منجر ضعف یا تغییر و تحول شکل و مرگ آن می شود. به طوری که برخی زنبورها فاقد بال بوده و یا یک بال دارا هستند و گهگاه هم پا ندارند. همین اسید، یک جامد کریستالی بی رنگ هست که در آب حل می شود و محلول حاصل نیز بی رنگ می باشد و جزو اسیدهای دی کربوکسیلیک طبقه بندی می شود. همین ماده مالامال طرفدار که در بخش های متفاوت صنعتی و آزمایشگاهی کاربرد دارد، در کشور ایران و بوسیله تولید کنندگان مواد شیمیایی، ساخته شده و به فروش می رسد. اسید اگزالیک به طور مؤثری جوهر، لکههای مواد غذایی و اکثری از اشکال دیگر لکهها را از فی مابین میبرد. در ضمن این ماده به شکل عادی در اکثری از مواد غذایی مصرفی ما وجود دارد. اسید اگزالیک بلور سفید رنگ و سمی می باشد که در صنعت کاربرد عظیمی داراست در کارگاههای هنری معمولا محلول پنج درصد برای از میان بردن لکه های مرکب و جوهر استفاده می شود. همین کالا در بستهبندیهای 25 کیلویی (کیسه طوسی و کیسه سفید) اساسی خلوص: 99.6% و محلول درآب در گریدهای صنعتی و خوراکی آماده عرضه به شما مشتریان عزیز میباشد.اسید اگزالیک یک ماده شیمیایی اصلی خانگی است که مثل اکثری از اسیدها به عنوان پاککنندهای برای چیزهای متعدد قابل استعمال است. اسید اگزالیک یک ترکیب عالی به جهت حذف لکه های متفاوت بر بر روی وان و سینک های ظرفشویی است. می تواند زنگ زدگی ها را از بر روی سطح ها مختلف از در بین ببرد. زیرا آفت بر بر روی بدن زنبورهای خدمتکار زندگی می کند، اکثر زمان ها زنبورهای خدمتکار خلق معمولی ندارند. از روش زنبوردار، زنبورهای نر، کلنی زنبورستان های کثیف و گهگاه کلنی های کندوهای طبیعی انتقال می یابد. آلمانی توانست اگزالیک اسید را از شیوه واکنش سیانوژن اصلی آمونیاک در محلول آبی ، بدست آورد که او‌لین سنتز یک فرآورده طبیعی بود. وجود همین آفت باعث میلاد زنبورهایی اصلی شکل غیر طبیعی و ناقص الخلقه می شود. اسید اگزالیک با اسم انگلیسی Oxalic acid یک ادغام شیمیایی اهمیت شناسه پاب ناچیز ۹۷۱ است. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان عمده در آیتم خرید اسید اگزالیک آزمایشگاهی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر