در روند انجام همین مدل سقف از قالبهای فلزی به جهت قالب بندی به کارگیری می شود و آن‌گاه از سفت شدن بتن قالب سقف بتنی از آن ها قطع می شود. آنگاه از تمام شدن چینش قالب های یوبوت آرماتورهای بالایی دال بسته شده و بتن ریزی شروع میشود. بعد از آن از تمام شدن بتن ریزی و دریافت ضخامت مورد نظر به مدت ۲ الی ۳ هفته آنگاه قالب های زیرین برداشته می شود و برای ساخت سقف طبقه های بالاتر به کارگیری می شود. آن‌گاه از آن شبکه آرماتور زیر بسته می شود و قالبهای یوبوت چیده میشود. کابل هایی که در نیز تنیده می گردند و به انتهای تیرها وصل می شوند و آن گاه از این فرآیند بتن ریزی صورت میگیرد. در همین طریق به سقف ساختمان تیرچه های فلزی کار گذاشته می شوند و فضای بین همین تیرها اهمیت میلگردهای حرارتی و بتن مالامال می شود. به همین برهان که اتکای اینگونه داربست ها به دیواره های ساختمان می باشد، در جاهایی که به استدلال وضعیت مکان، قابلیت کارگزاری داربست های معمولی وجود ندارد یا مضاعف لبریز هزینه است، گزینه قابل قبولی جک و قالب سقفی محسوب می شوند. و بها جک سقفی که به رخ سفارشی ایجاد می شود از نوع معمولی آن عمده است. طریقه اجرای همین نوع پی به این رخ هست که کف زیرسازی را ملات ریزی می نمایید و سنگهای تبارک را اهمیت رعایت اتصال کامل کنار نیز میچینید. یعنی روی طبقه بالاتر از همکف قرار داشته باشد که بتن ریزی زیر آن باید به نحو مطلوبی شکل پذیرد و سطح اتکا هم از مقاومت مهربانی برخوردار باشد. در روزگار زیرسازی ابتدا می بایست به جنس مصالحی که به عمل می بریم اهمیت اعتنا به جور ساختمان اعتنا داشته باشیم. جک های ساختمانی قدرت و تحمل بالایی دارا هستند و می توانند به راحتی وزن و فشار سقف را تحمل کنند ولی چیزی که برای جک ساختمانی سقفی از مهم ویژه ای برخوردار میباشد مرغوبیت و میزان مرغوب بودن کالا میباشد چرا که جک می بایست بتواند فشار سقف را تحمل کند و در زمین های سست اثبات بماند و فرو نرود. مثال ای دیگر هم وجود داراست که آن را جک شاقول کننده می گویند . حمل و نقل و نگهداری این جک ها راحت خیس است، فرقی نمی کند که آنها را در انبار یا این که کارخانه نگه دارید یا در خود محوطه پروژه، حساس یک پوشش مطلوب می توانید آنها را از عناصری مانند باد، باران و زنگ زدگی به دور نگه دارید. علاوه بر ساختمانهای یک طبقه، در ساختمانهای یکسری طبقه هم از جکهای سقفی به کارگیری میشود. جک سقفی به جهت نگه داشتن وزن سقف تا انتهای فرآیند تولید یک طبقه استفاده میشود. بهتر هست بدانید برای هر متر مربع سقف، از یک جک سقفی استفاده می شود.

ایندکسر