این رایجترین دوران برای جراحی گوش است، هر یکسری سن مطلوب برای بیماران میتواند تا سال های اول بازه کودکی نیز ادامه یابد. دارای این حالا بعضی ترجیح میدهند که در هفتههای ابتدایی به دنیا آمدن نوزاد خود، معالجه را آغاز نمایند که در همین رخ یک طرز غیر جراحی مشهور به ear molding (قالبگیری گوش) یا آتل بستن (splinting) می تواند موءثر باشد. در معالجه گوش برجسته نوزاد به هیچ عنوان نمیتوان از روشهای تهاجمی به کار گیری کرد. چنانچه کودکی مهم گوشهای برجسته و مشکلات خاصی در فرم و صورت گوش به عالم بیاید، یا این که اینکه ناهنجاریهای خاصی مانند شکستگی خوش خارجی فورا پس از ولادت تولید شود، به کارگیری از آتلهای مخصوص ممکن است اصلی پیروزی همین مسائل را اصلاح کند. شایان ذکر می باشد که گفته شود همین جراحی اصلی بی حسی عمومی یا موضعی انجام می شود که کمترین عارضه ها جانبی در پی دارد. جراحی زیبایی گوش یا این که اتوپلاستی (Otoplasty) عملی ست که به خواسته زیباسازی بخشهای متفاوت گوش همچون لاله (نرمه) گوش، کاهش سایز گوش و اصلاح وضعیت گوش (مثلا در گوش های برجسته) توسط جراح زیبایی رخ انجام می شود. همین جراحی در میان یک تا یک ونیم ساعت خواهد بود و اغلب بیمار می تواند در شکل عدم بروز خلل خاصی پس از یکسری ساعت مرخص گردد. حیاتی این درحال حاضر در صورتی که زاویه آنها به بیش از 30 مرتبه تغییر‌و تحول یابد، گوشها “بیرونزده” نامیده می گردند و فرد کاندید کار زیبایی گوش خواهد بود. چه میزان این پست موثر بود؟ افراد غیر سیگاری کاندید مناسبی برای درمان گوش برجسته فارغ از فعالیت جراحی این جراحی هستند. اکثر وقت ها به بیماران سفارش میشود، پس از جراحی تا ۲ هفته افراد به پشت بخوابند تا به گوشهایشان فشار نیاید، برخی از افرادی که تحت جراحی زیبایی لاله گوش قرار میگیرند ممکن هست احساس کنند غضروف به مقدار ضروری به سمت عقب کشیده نشده میباشد در اینگونه موارد میتوان یک جراحی ریز ثانویه به جهت رضایت بخش اعظم مریض انجام داد. هدف حیاتی از جراحی زیبایی گوش بهبود ظاهر گوش خارجی و قرار گرفتن گوش ها در موقعیتی است که نزدیک به سر باشند. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی گیره گوش برجسته وب تارنما خود باشید.

ایندکسر