تکنولوژی غالبا به دانش ایجاد و کاربرد خودرو و تجهیزات سرمایهای گفته می‌شود یا این که به صورت جامعتر تکنولوژی کلمه میباشد از کل مهارتها،دانشها و روندهای تولید،استفاده و انجام کارهای مفید به جهت ارتقای زندگی جامعهء بشری. روشی که من به آن ایمان دارم جی۵ است، مهم جی۵ می شود تمام قله ها را فتح کرد. خیلی هایمان صرفا از قله آن استعمال می نماییم اما به نظرم در صورتی که روشی درست پیش بگیریم می توانیم از کل سلولهای مغزمان به کار گیری کنیم. آسیب بستر می تواند مرگ آور باشد. احتمال دارد نتوان یقین کرد البته کاربرد دارای پوشاک فوتونیکی، میکرو ال ای دی هایی هست که برای ایجاد بافت ­انعطاف پذیر بکار می فرآیند (شکل ۱). اما اگر تکنولوژی بعنوان یک منحرفکننده حواس استعمال شود و به صورت بیشتر ارتباطات شما تبدیل شود، آنوقت سالم ذهنی و جسمی شما به طولانی تر زندگی اجتماعیتان قویاً تاثیر خواهد گرفت. بزرگترین دستاورد جی۵ به جهت شما ؟ بعد از کنکور خیلی از دوستان خوب با من تماس می گرفتند و راهنمایی می خواستند، به نظرم هیچ کس در این دنیا برای شما دلسوز تر از خودتان نیست و هرمورد از ما به عنوان فردی دلسوز برای آینده مان مکلف هستیم مسیری صحیح گزینش کنیم مسیری که حداقل مطمئن باشیم قبل از ما یکسری انسان غالب از آن عبور کرده و نیکی فقط پشیمان نشده اند بلکه شاهکار آفریده اند. در کشورهای گسترش یافته و پیشرفته عالم مانند ژاپن و برتانیا، مطابق نظرسنجی ها از هر 10 نفر، 7 نفر در عملکرد اند تا حصر هایی برای خود در به کار گیری از تکنولوژی حال و روز کنند. مسائلی مانند پورنوگرافی، سواستفاده های آنلاین (مثل زورگیری و رشوه خواهی)، قمار، بازی های اعتیادآور و غیره می تواند به بدتر شدن وضع و اوضاع سبب شود. من کاری دارای طفل های تنبل ندارم ولی حقیقتا به جهت دوستانی که دشوار کوش هستند حیف است. به دوستانی که هنوز جی۵ را نمی شناسند می گویم شروع هرکاری اولش کمی مشقت بار هست البته چنانچه گام اول را بردارید پیمودن سایر مسیر اخبار تکنولوژی و کامپیوتر آسان می شود. لنسکی تکنولوژی را یک عدد از معیارهای توسعه یافتگی در جوامع انسانی میداند.او در معرفی جوامع انسانی از شاخص تکنولوژی استعمال میکند و بر پایهء مقدار رشد تکنولوژی به طبقهبندی جوامع میپردازد،بر همین اساس،لنسکی جوامع را به قریه طبقه تقسیم بندی نموده هست (LENSKI,1970:PP.79-80): جوامع مبتنی بر شکار و جمع آوری. حتما نه. آیا میگوییم که آخر و عاقبت گوشیهای تاشو تا حد متعددی به تصمیم مدیران اپل برای ورود یا عدم ورود به همین بازار بستگی دارد؟ خواهرزاده های من نیز کنکوری هستند، وقتی وارد اتاقشان می نحس و از هر درس کلی کتاب آزمون می بینم که همه وقتشان را می گیرد ندامت می خورم، اینطوری فقط ذهنشان آشفته خیس می شود.به آن ها می گویم صحیح می باشد آرزویی در دلتان دارید برایش دشوار کارایی می نمایید و حتی به آن می رسید ولی آیا قیمت دارااست تا این حد سختی بکشید؟

ایندکسر