تماس اصلی پوست: لباس های آلوده را از دربین ببرید و با آب بسیار شستشو دهید. تماس اصلی چشم: پلک ها را پاکسازی نمایید و با آب روان یا این که محلول نمک اسید بوریک و سولفات روی شستشو دهید. عوارض: نوشیدن مقدار متعددی آب گرم و ایجاد استفراغ. ولی اطلاعات زیادی در آیتم عملکرد بور در انسان وجود ندارد. در طول زمان رشد مراقبت­های زراعی انجام و از صفات طول بوته، تعداد خورجینهای بارور و نابارور یادداشتبرداری شده و عملکرد دانه، وزن هزاردانه نیز گزینش گردید. اسید بوریک می تواند بوسیله گیاهان از خاک گرفته شود و از طریق ریشه گیاهان به داخل برگ های آن ها حرکت کند سپس از آنجا، به طور کلی گیر می کند و دیگر به میوه منتقل نمی شود. خطر سلامتی: در ساخت صنعتی، صرفا سوزش پوستی، ملتحمه، برونشیت ساخت می شود و به طور کلی هیچ مسمومیتی تولید نمی شود. این مخلوط به صورت بلور های بی رنگ یا پودر سپید رنگ وجود دارااست و در آب هم محلول می باشد. در وضعیت استاندارد، همین ترکیب یا به صورت یک کریستال بی رنگ یا به صورت پودر سپید وجود دارد. اسید بوریک یک ماده بافر می باشد که نقش حساس ، در کنترل pH یک محلول الکترولیت را ایفاء میکند. نشانههای کلیدی CSOM، عبارتند از ترشحات گوش و از دستدادن شنوایی. شیوه های آتش سوزی: آتش نشانان بایستی از آتش سوزی تام و ضد ویروس به کارگیری کنند تا آتش را در جهت عقب خاموش کنند. توصیه می شود پرسنل اورژانس یک ماسک گرد و غبار (ماسک رخ کامل) بپوشند و یک کت و شلوار حفظ کننده بپوشند. علاوه بر این، به جهت از دربین بردن بو و لکه های لباس به سادگی یک نصف فنجان از همین اسید را اهمیت مواد شوینده بی آلایش خویش در لباس های شسته شده اضافه کنید.

ایندکسر