شهد را در بین دو انگشت آزمون نمایید تا به مرحله نخ دادن برسد ، یعنی میان دو انگشت کش بیاید. نخست شکر و گلاب را باطن قابلمه ای اهمیت نیز مخلوط کرده و روی حرارت ملایم قرار بدهید تا شکر در گلاب حل شود و بجوشد. شعبات گز نیکومنش در مکان تاریخی عرصه نقش دنیا اصفهان قرار دارد. در اکنون حاضر بیش از 1000 کارخانه ساخت گز در محلههای کهن اصفهان مثل چهارسوق، بازار قنادها، عرصه نقش جهان، بازار اصفهان و میدام گز اصفهانی قدیم وجود دارند. از گذشته معمول بوده میباشد که کاربرد بیش از ۳/۱ مغز را در ایجاد گز جایز نمی دانستند . گز به علت ساخته شدن از طبیعی ترین مواد نسبت به شیرینی های مدرن امروزی از سالمی بالاتری برخوردار است. در ایجاد اشکال گز از مواد نخستین کاملا طبیعی به کارگیری شده و در عاقبت میتواند جایگزین فراوان قابل قبولی به جهت تنقلات و میانوعدههای ناسالم باشد. حرفه ساخت گز حدود سال 1334 به سپس در اصفهان توسعه پیدا کرد و بسیاری از کارگاههای حلواسازی، شروع به تولید گونه های گز کردند. گز آردی هم یکی از از انواع گز دوست داستنی در ایران است. در سال های بعد نیز تجهیزات دیگری مانند دستگاه برش، دستگاههای بستهبندی و … در هم اکنون حاضر به دلیل ارزش بالای عصاره و شیره درخت گزانگبین عمده از انگبینهای گیاهی مثل ترنجبین و انگبین علفی یا این که حتی عسل به کارگیری میشود. گز یک عدد از شیرینیهای سنتی اصفهان، قدمتی 450 ساله دارااست و اولین توشه بوسیله محمدعلی شکرچیان در دوران صفویه ساخت شده است. نام گز از نام درختچهای گرفته شده که حدود 30 گونه مختلف دارد. در قدیم به جهت تهیه و تنظیم گز از شهد روی برگهای درخت گزانگبین نیز استعمال میکردند، این شهد توسط حشره کوچکی تولید می گردد و ظاهری شبیه عسل دارد. دمای اتاق نیز نباید عمده از 20 رتبه باشد. خرید کردن شیرینی سنتی همچون گز اکثر به وسیله کشاورزان و برای تجدید قوا تهیه و تنظیم میشد.

ایندکسر