امکانات تبارک نظیر نیروگاه ها ، پالایشگاه های نفت و برنامه های تولید فولاد حیاتی واحد هایپربلوئید هستند ، در حالی که عمده امکانات دیگر اساسی برج خنک کننده در HVAC پکینگ برج های خنک کننده خود هستند. در روش دوم نیز به آسانی مقدار پکینگ مورد نیاز بر حسب مترمکعب در قیمت واحد آن ضرب خواهد شد تا بها پایانی بدست آید. برج خنک کننده مدار باز: در همین مدل، آب به وسیله یک پمپ به بالای برج منتقل می شود و بر بر روی پکینگ ها پاشیده می شود. در انتها ، برجهای خنک کننده یک عنصر کلیدی در هر ساختمان است. به کارگیری از طریق طراحی ظریف خیس برای برج خنک کننده می تواند موجب صرفه جویی در انرژی بالقوه شود. مهم ارتقاء ارزش انرژی و تأکید بر گوشه و کنار زیست پایدار ، دارای میباشد که اطمینان حاصل شود که برج های خنک کننده به شکلی طراحی شده ، ساخته شده ، کارگزاشتن و محافظت می شوند که از انرژی کمتری استفاده می کنند . از آنجا که نازل ها حتی توزیع آب را ارتقا می دهند ، آن ها باید در جایی قرار بگیرند که بتوان به راحتی دسترسی ، معاینه ، تمیز یا جایگزین شود. از لحاظ میزان ، رخ و نوع آن بسته به نیاز ساختمان متفاوت است. بسامد مراقبت به جور برج ، میزان و عوامل خارجی مثل موقعیت جغرافیایی ساختمان شما بستگی دارد. پکینگها به رخ شبکهای بوده و در دو مدل غشایی (Film Packing) و اسپلش (Splash Packing) در برج خنک کنها گزینه به کارگیری قرار میگیرند. اجزای الکتریکی مانند خازن ها و سیم کشی باید گزینه بازرسی قرار گرفته و در رخ لزوم جایگزین شوند. در شکل لزوم اجزای مکانیکی نظیر فن ها ، موتورها و کمربندها در شکل لزوم گزینه بازرسی قرار می گیرند. مورد های تصفیه آب مثل گونه سازی آب ، استعمال از مواد شیمیایی سبز ، تصفیه و نرم شدن سبب ساز می شود سیستم برج بهینه کار کرده و به نیاز خنک کننده مورد نیاز دست یابد.

ایندکسر