علت ایجاد بیماری تنگی روزنه میترال چیست؟ از هنگامی که آنتی بیوتیک ها برای تب روماتیسمی استرپتوکوکی بکار رفته اند، پیدایش همین بیماری در کشورهای پیشرفته به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. مشکلات روزنه قلب قابل پیشگیری و درمان میباشد و کلیدی باخبر کردن افراد از نشانه ها و نماد های آن می قدرت اکثری از اشخاصی که مبتلا بیماری روزنه ای میباشند قبل از این که به تراز حاد برسند، نجات داد. ترمیم برنده حداکثر 3 تا 6 ماه نیاز به خوردن داروی ضد انعقاد دارد، صدا ندارد و کارایی قلب را بر بر خلاف ردوبدل دریچه تضعیف نمی کند.با شیوه های جدید ترمیم بسیاری از بیماری های دریچه ای قلب در اکثریت قریب به حادثه نیاز به عمل دوباره نخواهند داشت. باید اظهار نماییم که تنگی منفرد میترال در ۴۰ % از بیماران مبتلا به بیماری روماتیسمی قلب رخداد دریچه کانکور می افتد. تراز روزنه میترال و ساختمان آن، شدت هیپرتانسیون ریوی و شدت علائم، عواملی هستند که به جهت تصمیم گیری در گزینه معالجه مناسب از آن ها به کار گیری می شود. همین روند سبب تراوش مایع به ریه ها و متعاقبا هیپرتانسیون ریوی و نارسایی قلب راست می گردد. بلکه مصرف دارو به التیام علامتها و منظم شدن ریتم قلب کمک می کند. گشاد شدن دهلیز چپ سبب به هم ریختن ریتم الکتریکی و ساخت آریتمی می شود که حیاتی تند خیس شدن ضربان قلب زمان پرشدگی بطن چپ و تایم دیاستول کوتاه تر شده و به افزایش فشار ریوی سبب ساز می شود. هنگامی که قلب به صحت عمل می کند، دریچه میترال در زمان پمپاژ قلب تماماً بسته می شود و از جریان خون به باطن گوشه و کنار فوقانی سمت چپ (دهلیز چپ) جلوگیری می کند. دریچه میترال یکی از از دریچه های اهمیت قلب است که انتقال خون بین حفرات قلبی را در در دست گرفتن دارد. دریچه ها به طور کلی بنا هایی میباشند که بر جریان چک دارا‌هستند و آن را در اختیار گرفتن می کنند، همین جریان می تواند شامل آب، هوا و غیره شود. شریانچه های ریوی دارای منقبض شدن هیپرپلازی و هیپرتروفی نسبت به این روند واکنش نشان می دهند و سرانجام خود همین واکنش ها سبب هیپرتانسیون ریوی می شوند. در این موقعیت در سرخرگهایی که خون را از قلب به ریه ها می برند (سرخرگهای ریوی)، فشار مضاعفی به‌وجود آمده و سبب می شود که قلب شما، تحت فشار قرار گیرد. روزنه سقفی دو طرفه، سه طرفه، چهار طرفه و دریچه سقفی فاقد دمپر یا نوعی از روزنه های تایلی از اشکال روزنه سقفی هستند. دریچه های اساسی همین گونه کاربری قالبا” در بخش های پایینی دیوار و حتی روی کف مشاهده می گردد. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط اهمیت کجا و نحوه استفاده از ابعاد دریچه خطی دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر