در روستاهای کشور، سهم واحدهای مسکونی غیر مقاوم نگران کننده تر است. محمود محمودزاده نائب رئیس مسکن و ساختمان وزارت راه و روش و شهرسازی نیز بارها در گفت وگوهای متعددی اعلام کرده: از ۱۹ فروردین ماه همه مردمان باید داده ها املاک خویش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و همین مبادرت تا دو ماه ادامه خواهد داشت. موردها تخلیه ی اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت قرارداد.مثلا قراردادی در سال ۱۳۸۰ به مدت دوسال انعقاد می شود.قبل از این‌که دوسال تمام شود مستاجر ملک را تخلیه می کند.در اینجا نمی قدرت از مقررات ضابطه سال ۱۳۷۶ استفاده کرد. بنابراین در جمع باید گفت 8 میلیون واحد مسکونی کشور بایستی مورد بنا و بهسازی قرار گیرند. بنابراین حساس یک برآورد حداقلی می توان گفت 5 میلیون واحد مسکونی فرسوده شهری نیاز به نوسازی دارد. در اجرای امر تخلیه ملک مسکونی نیازی به صدور اجرائیه نمیباشد و بوسیله افسر بیان و اجرا می گردد و فاصله هنگامی نثار تقاضای تخلیه و اتخاذ تصمیم و صدور امر تخلیه و اجرای آن به یک هفته محدود شده میباشد بنابراین رده قضایی موظف میباشد بلافاصله پس از صدور امر تخلیه آن را به اجرا بگذارد. قانون رابطه ها موجر و مستاجر سال ۵۶فقط در نقاطی اجرا می شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را در این نقاط اطلاع رسانی کرده باشد.آیین نامه ای وضع و اوضاع شده می باشد که این نقاط رامشخص کرده می باشد به عنوان مثال در نقاط روستایی این قانون اجرا نمی شود. پس بایستی این قوانین را شناخت و دایره شمول و مصادیق آن را مشخص و معلوم کرد. ماده 2 ضابطه تجارت که معاملات تجاری را تمجید کرده و ماده 2 قانون نظام صنفی که فعالیتهای شخص صنفی را برشمرده هست مصادیق فعالیتهای مربوط به به دست آوردن و پیشه و تجارت هستند؛ به کلمه دیگر، کاربری تجاری مربوط به مراکزی میباشد که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون تجارت عملیات تجاری انجام ارائه می کنند و معاملات و بخشید برج مسکونی المپیک و ستد میکنند. توصیه می‌شود واحد مسکونی را انتخاب نمایید که نمای آن از سنگ است؛ چرا که امکان تمیزکاری و تمیزی آن به راحتی آماده میشود. درواقع قانونگذار اماکن مسکونی را از شمول ضابطه ۵۶ بیرون کرد. کارخانه، تعمیرگاه و کارگاه تولیدی تمامی دارای همین دسته کاربری هستند که اکثر اوقات در شهرکهای صنعتی و یا مناطق خارج از شهر قرار دارند. لذا به لحاظ می‌رسد که میبایست حدود 600 هزار واحد نیز به تیتر ذخیره بازار، در روستا سال برنامه ریزی شود. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد برج مسکونی مروارید 2 لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر