چرا بایستی تعمیر برج خنک کننده چیلر را به افراد ماهر سپرد؟ ولی ای فرمان همواره به مباحث اقتصادی مربوط نمی شود ، چرا که گهگاه مهم یک بنا در ساخت به حدی میباشد که قابلیت و امکان جایگزینی آن در کوتاه مدت وجود ندارد و می بایست تعمیرات صورت پذیرد. هر دستگاهی در موقعیت خاموش همین قابلیت را می دهد که به راحتی به بخشهای گوناگون آن دسترسی پیدا کرده و بتوان قطعات متعدد آن را انقطاع کرد؛ پس اطمینان حاصل کنید دستگاه به طور کامل خاموش است(برق پمپها و رشته خاموش باشد). در اصل برج خنک کن ها بایستی در محلی نصب شوند که در اطراف آن مانعی برای ورود هوای جدید نباشد . گاهی کناره های جلویی پره های فن در اثر بازخورد ذرات رطوبت و گرد و غبار مبتلا آسیب می شوند و فرسایش – خوردگی در آن ساخت میشود. بدنه فلزی بکار رفته اهمیت ساخت پوششهای مطلوب میتواند مقاومت به اندازه در برابر رسوب و خوردگی را داشته برج خنک کننده پایا سرداب باشد. 3. محل هایی که زیر خوردگی فولاد میباشند را کلیدی سمباده تمیز کنید و بعد از آن حساس ضد زنگ و رنگ اپوکسی و پوشش دوباره تعمیرات برج خنک کننده را انجام دهید. ضروری به ذکر میباشد در بعضی مواقع موقعیت بهره برداری به نحوی می باشد که نیاز به تعمیرات دوره ای ناگریز می باشد و صرفا به کارگیری تعمیرات کارآمد کلیدی طولانی ترین دوام مورد لحاظ می باشد. آیا نیاز به تعمیرات مناسب قیمت اساسی استمرار کوتاه مدت می باشد یا نیاز به یک تعمیر دارای حداکثر دوام می باشد. پوشش های مذکور اصلی وجود تشابه عملکردی در بخش اعظمی از مواقع ، و نیز مزایای نسبی پوشش های سیمانی-اکرلیکی به علت سهولت اجرای عمل آوری کوتاه و قابلیت ایجاد پل در سوراخ های تا 1500 میکرون و بتن های کرمو از حیث نگارندگان پوشش های نفوذگر کریستال شونده در کولینک تاور های بتنی ارحج می باشند. این پوشش دارای وجود مزایای منحصر به شخص و مطلوب مانند مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا ، اکثر وقت ها دارای استمرار مناسبی نمی باشند. همین فرمان به علت مقاومت چسبندگی فراتر همین پوشش ها می باشد که سبب می گردد تداوم آنها در بخش ریزیشی دیوارها که سایش بالایی وجود داراست بخش اعظم بوده و در اثر سایش مبتلا جداشدگی یا طبله شدگی نمی گردند. از این رو پوشش های شالوده سیمانی کارایی بهتری از خود نشان خواهند بخشید و به تبع دوام بیشتری خواهند داشت. در این حالت ملات های شالوده سیمانی به علت مشخصات کلیدی شباهت بالا از منظر مکانیگی و حرارتی، حیاتی بتن مبنا و همینطور عدم انحصار هنگامی بهترین گزینه می باشد.

ایندکسر