به همین ترتیب نوباوه بدون توضیح ، فعالیت شما را تکرار خواهد کرد و آن گاه حساس تکرار به روش ای صحیح او را به سمت مورد لحاظ سوق دهی می نمایید. بهترین روش تدریس ، سوق دادن غیر مستقیم کودکان به سوی تدریس های حتمی میباشد زیرا تدریس مستقیم طفل را دلزده می کند. اثاثیه بازی ها نباید کودک را به سوی خشونت و تکرار رفتارهای خشن سوق دهد. تولید حساس کنجکاوی نخستین خصوصیت هر اسباب بازی است، اسباب بازی عالی نباید تکراری باشد ، به طور نمونه قطعات متعدد یک خودرو مانند چرخ ها ، فرمان ، هر یک باید ذهن کودک را به سوی بررسی و سپس روش اتصال آن کلیدی بخش های دیگر متوجه کند. حیاتی بازی نمودن به جهت کودکان، نظیر مهم کارکردن برای بزرگسالان است. همین ماکت ها کاملا فلزی میباشند و چیزی به نام ماکت پلاستیکی خودرو وجود ندارد ، به این ترتیب استفاده از لفظ ماکت ماشین به خودی خویش کفایت می کند و همانطور که از اسمش پیداست قابل حرکت و کنترل از راه دور نبوده و دارای موتور و نیرو محرکه ای نظیر اشکال باتری ها نمی باشد. به این مضمون‌ که در برعلیه خرید مداد رنگی ، کتاب ، توپ سایر لوازم بازی هایی را که باعث تحرک طفل می شود، فراموش نکنید . كودک در جريان بازی پرورش فكری، عاطفی و جسمی و اجتماعی میيابد زیرا بازی راهی برای ابراز و نشان دادن احساسات می باشد و باعث تخلیه فشار و استرسهای عصبی نوپا میشود. اسباب و اثاث بازی های کودکان پیش دبستانی باید آنان را به جهت ورود به اسباب بازی کارتون جت پستچی مدرسه فراهم کند. به این ترتیب نوباوه مهارت های اولیه را پیش از ورود به مکتب می آموزد. رفتارهایی زیرا تایپ کردن خاطرات روزانه ، طومار ، مطالعه مکتوب والدین ، در حضور کودکان وی را به همین رفتارها مهم کرده و به جهت تقلید از آنان ورقه ، قلم ،دفتر، خودکار رنگی ،کتاب خواهش می کند. بلکه برای فعالیت کودکانی که ذهن چندان پویا و خلاقی هم ندارند نیز توصیه می شود زیرا ذهن همین کودکان را هم برای کار تحریک می کند.

ایندکسر