نوار ساحلی از خاک امارات متحده عربی به مسافت ۷۰ km استان مسندم از خاک عمان جدا ساختهاست. بخش هایی از همین منطقه خیلی خلوت و بی سکونت هستند و مدت ها می باشد که مردم آن در روستاهای موجود در کوه و یا این که گوشه ای نیز در سواحل زندگی میکنند. همین بخش از مملکت اساسی انقطاع افتادهاست. این کوهها به حرفه کوه حجر اتصال دارد، فن کوه حجر از رأسالخیمه و فجیره و تا سلطنت عمان ادامه دارد.فاصله استان مسندم تا مسقط (پایتخت عمان) در حدود ۵۰۰ km است. بخشی شمالی مسندم که بنام رأس مسندم معروف میباشد بر فراز آبراه کلیدی تنگه هرمز قرار دارد، تنگه هرمز یکی از از مهمترین تنگههای جهان میباشد. در صورتی که چه بندر آخر در درحال حاضر تبدیل شدن از یک بندر تجاری به بندری برای کشتیهای کروز، با اسکلهای متمرکز بر گردشگری است. همین کشور به نسبت سایر کشورهای عربی، زمینه فعالیت، پرورش و ترقی را نداشته؛ اما مرزوبوم فراوان مستعدی برای ترقی است؛ به این برهان که همین میهن دومین پول ارزشمند جهان را داراست. آمارها نشان می‌دهد که گردشگری دیده طبابت هند، بویژه ایالت کرالای هند دیده گردشگران عمانی و خاورمیانه را گرفته است. به گزارش خبرگزاری گردشگری سلامت ایران، هند 18 درصد بازار جهانی گردشگری را کلیدی ۱۹،۷ میلیارد دلار درآمد، در دست دارد. گردشگری دیده طبی بخش لبریز رونق گردشگری سالم هند است. استان مُسَندَم (به عربی: محافظة مُسَندَم) نام شبهجزیرهای هست در بخش شمالی از مرزوبوم عمان. پاسخ دهندگان به مطالعه Expat Insider 2017 حتی آن را از حیث سهولت اقامت در جايگاه ششم از 65 مرزوبوم عالم قرار دادند. به عنوان مثال، در نظرسنجی Expat Insider 2017، پاسخ دهندگان پایتخت را در رتبه 43 از در بین 51 شهر در سراسر جهان قرار دادند که به عنوان نمونه در مورد مورد های اوقات فراغت محلی کلام می شد. «مهدی علیپور» نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، سال 98 وجود نقص فنی که گهگاه در عرض سه روز دو بار به لغو پروازهای ایرانی سبب می گردد را منجر خراب شدن امنیت فرضی مسافران عمانی از پروازهای کشور ایران دانسته بود. پروازهای داخلی هیچ سر و سامانی ندارند.» به گفته او، گاهی پرواز مسقط به شیراز اصلی ایرلاین ایرانی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود در حالی که به عبارتی پرواز را درود ایر (عمانی است) 2میلیون تومان هتل عماد مشهد اینستاگرام میفروشد.

ایندکسر