علاوه بر این، رنگ پساب نیز آب اکسیژنه قابل اشتعال است واضح می آب اکسیژنه مجللی شود. علاوه بر این، محصولی سازگار اهمیت محفظه زیست هست و هزینه ساخت را کمتر می دهد زیرا ماده شیمیایی میباشد که به تنهایی استعمال شده و طیف کاری گسترده ای در صنعت های متفاوت دارد. پراکسید هیدروژن، ماده ای شیمیایی که به رخ مایع بی رنگ مشاهده می شود، در طیف وسیعی از محصولات تمیز کاری و نگهداری شخصی، همچون رنگ مو و سفید کننده، خمیر دندان و دهان شویه، پاک کننده های حمام و پاک کننده های لکه های لباس‌شویی به کار گیری می شود. پراکسید هیدروژن، معمولی ترین پراکسید استوار است. در شکل به کار گیری از غلظت های فراتر آب اکسیژنه، کافی میباشد که آن را اساسی درصد دلخواه کلیدی آب مقطر رقیق سازی کنید. نمرات تجاری اکثر محلول های آبی حاوی 35 ، 50 ، 70 یا این که 90 درصد پراکسید هیدروژن و مقادیر مقداری تثبیت کننده (اغلب نمک های قلع و فسفات) برای سرکوب تجزیه هستند. از تقطیر هیدروژن پراکسید رقیق در فشار اندک مالامال اکسید هیدروژن 30 درصد وزنی به دست می ­آید. آنزیمهایی که از مالامال اکسید هیدروژن به کارگیری می‌کنند و یا این که مجزاسازی میشوند، با نام “پراکسیداز” شناخته میشوند. در ادامه به تفسیر کاربردهایی خوا هیم پرداخت که شاید تا الان این کاربردها را نشنیده باشید. ملازم اندک اکس باشید. شما ممکن میباشد به طور کامل مطلع باشید که اسفنج ها محل قابل قبولی به جهت زندگی و بسط باکتری ها و میکروب ها هستند.برای کشتن آن ها و پرهیز از تکثیر اسفنج را در مخلوط پراکسید هیدروژن خیس کنید و یا این که به آسانی حساس آب اکسیژنه اسپری بکنید همین هم چنین زندگی اسفنج ها را طولانی تر می کند. یک نصیب پراکسید هیدروژن را اساسی قریه قسمت آب ادغام کنید. آب دریا 0.5 تا 14 میکروگرم در لیتر، آب شیرین 1 تا 30 میکروگرم در لیتر و هوا 0.1 تا 1 قسمت در میلیارد حاوی پراکسید هیدروژن هستند. خیر، پراکسید هیدروژن یا آب اکسیژنه، کاربردهای فراوانی در منزل دارد. در شکل تماس حیاتی چشم، می تواند باعث سوزش یا سایش قرنیه شما شود. بخارات پراکسید هیدروژن میتواند در تماس اهمیت مهم هیدروکربنها، مواد کلیدی اهمیت امکان انفجار را تشکیل دهد. اما FDA هشدار می دهد که تماس پراکسید هیدروژن مهم پوست سبب ساز تحریک، سوزش و تاول می شود. هیدروژن پراکسید فقط عامل ضد باکتریایی است که تنها از آب و اکسیژن تشکیل شده میباشد و شایع ترین پراکسید معدنی است.

ایندکسر